С новите ни атрактивни условия можеш да финансираш всичките си планове -  обединение на задължения, ремонт и обзавеждане на дома, образование или други твои цели.  

Условия на кредита:

  • От 4.45% променлив годишен лихвен процент в лева и евро;*
  • Финансиране до 100 000 лв. за всички твои планове.***
  • Без такса за оценка на имот, без такса за оценка на кредитоспособността и без такса за документален анализ на обезпечението при обединение на задължения;** 

Активирай плановете си и плащай по-малко, защото с потребителски кредит с ипотека можеш:

  • Да обединиш всичките си задължения и да увеличиш разполагаемия си доход с до 75%;**
  • Да плащаш само една по-ниска вноска, в една банка, на една дата; 
  • Да ползваш дълъг срок на кредита до 25 г.;***
  • Да избереш най-подходящата за теб Пакетна програма за комплексно банково обслужване , която ти осигурява преференциални условия за банкови продукти и услуги.

 

 

Имаш въпроси за този кредит?  Заяви безплатна онлайн видео консултация по Скайп и нашите експерти ще отговорят на въпросите ти относно най-подходящото за теб жилищно финансиране. 

*Посочените лихвени проценти са приложими при подаване на заявление за нов потребителски кредит с ипотека при превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по Пакетна програма за комплексно банково обслужване ("Моето банкиране", "Моето семейство", "Моето предимство", "Моят престиж" или "Супер сметка@") и сключване на договор за застраховка "Живот".

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се определя в зависимост процента на финансиране и срока на кредита и се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтен лихвен процент "ПРАЙМ" на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити в лева или в евро. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент "ПРАЙМ" може да намерите тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. В отделни случаи, определените от банката условия за финансиране на конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас клон на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

Виж представителен пример за разходите по кредита и примерна калкулация в секция Параметри

**При подаване на искане за нов ипотечен кредит с цел обединение на задължения в периода 01.06.2018 г. - 15.08.2018 г. кредитоискателят ползва следните промоционални условия: без такса за оценка на кредитоспособността, без такса за документален анализ на обезпечението, без такса за оценка на обезпечението. Условията за потребителски кредит с ипотека са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В определени случаи са възможни и допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получиш персонална оферта и да се информираш дали тези условия са най-подходящи за теб, моля посети най-близкия клон на Пощенска банка. Променливият годишен лихвен процент е в лева или евро при превод на работна заплата за срока на договора за кредит по разплащателна сметка в банката, открита по програма за комплексно банково обслужване и сключване на договор за застраховка "Живот“. 

 ***Посочените условия за потребителски кредит с ипотека са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.