ИнформацияПараметриТакси и комисиони


 

  • Такса за разглеждане на искане за кредит - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа¹:
Искана сума в леваTакса в лева
от 10 000 до 20 000100
от 20 001 до 40 000200
от 40 001 до 60 000300
над 60 001400
  •  Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв. (при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето Семейство“, "Моето Предимство“ или "Моят Престиж“, вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката)

¹Таксата е дължима на 2 етапа - 10 лева при подаване на заявлението за кандидатстване за кредит, останалата част от сумата - при усвояване на кредита.
При ползване на потребителски кредит с превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване, са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на банката.