ИнформацияПараметриТакси и комисиони

  

  • Такса за разглеждане на искане за кредит - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа*:

Искана сума в лева

Tакса в лева

от 500 до 2 50050
от 2 501 до 5 000100
от 5 001 до 10 000200
от 10 001 до 20 000300
от 20 001 до 40 000400
над 40 000по договаряне

 

  • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв.**

* Таксата е дължима на 2 етапа - 10 лева при подаване на заявлението за кандидатстване за кредит, останалата част от сумата при усвояване на кредита.

При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит, при сума на кредита в размер до 20 000лв.  се прилагат стандартните такси в лева, като допълнително се начисляват 40 лева платими на датата на подаване на заявлението и 10 лева, платими на датата на усвояване на кредита.

** При ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето семейство" , Моето предимство" или "Моят престиж", вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката.