ИнформацияПараметриТакси и комисиони

  

  • Такса за разглеждане на искане за кредит - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа*:

Искана сума в лева

Tакса в лева

от 500 до 2 50050
от 2 501 до 5 000100
от 5 001 до 10 000200
от 10 001 до 20 000300
от 20 001 до 40 000400
над 40 000по договаряне

 

  • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв.**

* Таксата е дължима на 2 етапа - 10 лева при подаване на заявлението за кандидатстване за кредит, останалата част от сумата при усвояване на кредита.

** При ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето семейство" , Моето предимство" или "Моят престиж", вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката.