Потребителски кредит по програма „Повече днес“ - ПРОМОЦИЯ

 

Кредитна програма „Повече днес“ е най-новото финансово решение на Пощенска банка, с което можеш да увеличиш разполагаемия си доход посредством бързо и лесно обединение на задължения. Потребителският кредит по програма "Повече днес" ти предоставя възможност да се възползваш от следните предимства:

  • Увеличаваш разполагаемия си доход с до 50% като обединяваш своите кредитни задължения*;
  • Плащаш само една, по-ниска вноска, на една дата и в една банка;
  • Получаваш допълнителна сума, която да използваш според индивидуалните си нужди. 

 

Изчисли с колко ще се увеличи разполагаемия ти доход

 

 Атрактивни условия при кандидатстване до 30.11.2017 г.:

  • От 5.10% до 6.50 % променлив годишен процент в  лева или евро**;
  • Максимален срок на изплащане до 10 години;
  • Максимална сума на финансиране до 40 000 лв.

Допълнителни предимства, от които можеш да се възползваш:

  • Улеснена процедура на кандидатстване - само с лична карта***;
  • Осигури защита за теб и твоите близки в случай на неблагоприятни събития със застраховка "Защита на плащанията" по потребителски кредити от Пощенска банка****;
  • Възможност за избор на погасителен план с анюитетни или намаляващи вноски; 
  • Избери най-подходящата програма за банково обслужване, която ще ти осигури преференциални условия за банкови продукти и услуги.

 ___________________________________________________________________

* Увеличението на разполагаемите доходи с до 50% е изчислено на месечна база, при обединение на задълженията с нов потребителски кредит, съгласно примерната калкулация, публикувана на секция Параметри, както и на www.povechednes.bg.

** Предложението е валидно при подаване на искане за потребителски кредит в периода от 09.10.2017 до 30.11.2017 г. и при превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по Пакетна програма за комплексно банково обслужване ("Моето банкиране", "Моето семейство", "Моето предимство" "Моят престиж" или "Супер сметка@").

*** Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.   

****Застрахователна програма "Защита на плащанията" е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се  прилага съгласно Общи условия на програмата Защита на плащанията за потребителски кредит от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки офис на Банката.