Различен потребителски кредит

ИнформацияПараметриТакси и комисиони

 

   Различният потребителски кредит Ви дава възможност да получите:

  • до 40 000 лева*
  • парите в рамките на 3 часа**
  • 5% от платената лихва обратно***
  • промоционални лихви от 5.75% до 8.45%****

Различен потребителски кредит е първият потребителски кредит на пазара, който предоставя възможност на клиентите да финансират своите цели лесно и бързо, като в допълнение получат обратно сума в размер на 5% от платената за срока на кредита лихва*.

С иновативния си Различен потребителски кредит Пощенска банка е национален шампион на България в престижния международен конкурс − European Business Awards 2016/2017. Повече за наградата научете тук

Как работи Различният потребителски кредит?

Изтеглената сума, която можете да ползвате според Вашите индивидуални нужди, се погасява както повечето потребителски кредити – на равни вноски. Разликата при него спрямо стандартните потребителски кредити е, че след като бъде направена последната вноска по кредита, банката ще Ви се отблагодари, като Ви върне обратно 5% от платената лихва*. Това ще е факт, ако по време на срока на  кредита сте погасявали редовно  задълженията по всички Ваши кредитни продукти, ползвани от банката и не сте променяли първоначално договорения срок на кредита.

 

Какви са предимствата на Различния потребителски кредит?

  • Възможност да получите обратно до 2 000 лева под формата на "кеш бек".*
  • Изгоден продукт, с който можете да заплатите 5% по-малко лихва спрямо уговореното в договора за кредит.* 

     
     

Кандидатствайте онлайн за потребителски кредит още по - бързо, лесно и удобно.

 

 Проверете каква сума можете да получите обратно: 

 Кредитен калкулатор

 

 _________________________________________________

* Сумата на кредита подлежи на одобрение от банката.

** Oпцията за експресно разглеждане е приложима за клиенти с доходи само от трудов договор. Не се прилага при обединение на задължения и/или при кандидатстване онлайн. В рамките на 2 работни часа от приемането на заявката за експресно разглеждане, банката одобрява или отказва искането за кредит, и при одобрение предоставя възможност за отпускане на кредита в рамките на 1 работен час. 

*** Предложението е валидно при кандидатстване за кредит с опция за получаване на сума в размер на 5% (не повече от 2 000лв.) от общата сума на платените лихви за целия срок на договора за кредит. Кредитополучателят има право да получи от Банката посочената сума след пълно погасяване на задълженията по договора за кредит и в случай че са изпълнени следните условия: 1) през срока на погасяване на кредита да не е допускано просрочие по вноска за 5 или повече дни по всички кредитни продукти, ползвани от Кредитополучателя от Пощенска банка и свързаните с нея дружества и 2) да не е извършено предсрочно погасяване на кредита или да са извършени частични предсрочни погасявания, водещи до промяна на първоначално договорения срок на кредита; 3) Подадена е писмена молба до Банката в шестмесечен срок за изплащане на сумата. Минимален срок на кредита - 5 години.

  **** Предложението е валидно при подаване на искане за потребителски кредит в периода от 09.10.2017 до 30.11.2017 г. при превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по Пакетна програма.

При 7.95 % променлива годишна лихва за потребителски кредит в лева, при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по пакетна програма "Моето семейство" , с размер 35 000 лв., за срок от 84 месеца и с включени такси и комисиони, описани в секция Такси и комисионни- общата дължима сума е 46 736,97 лв., месечна вноска 544,65 лв., ГПР е 9,07 %. Сумата, която ще бъде изплатена обратно, е 537.51 лв.

Пълната информация вижте в раздел '"Параметри".