ИнформацияПараметриТакси и комисиони

 

 Не се дължат такси и комисиони, свързани с отпускане, управление и погасяване на кредита.