ИнформацияПараметриТакси и комисиони

 

  • Максимален размер - до 70 000 лева/35 000 евро
  • Максимален срок  – до 10 години
  • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски
  • Кандидатстване само с лична карта

 

Лихвени проценти в лева и евро:*
от 4.95% до 8.20%при превод на работна заплата в банката**
от 9.00% до 10.95%     без превод на работна заплата в банката

  

  Заявете Вашето искане за кредит бързо, лесно и удобно тук: 

 

 

 ___________________________________________________________________

* Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД  за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити вижте тук . Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получите Вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.
 
При 8,20 % променлива годишна лихва за потребителски кредит в лева, при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по програма "Моето банкиране"  с размер 23 000 лв., за срок от 84 месеца и с включени месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията",  такси и комисионни, описани в  секция Такси и комисионни - общата дължима сума е 33 102.96 лв., месечна вноска 360,78 лв., ГПР е 11,79%.
  
** Превод на работна залата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно банково обслужване: "Моето Банкиране“, "Моето семейство“, "Моето предимство“ , "Моят престиж“ или "Супер сметка".
 
При 6.50% променлива годишна лихва за потребителски кредит в лева, при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по с размер 23 000 лв., за срок от 84 месеца и включени месечен пакет по застраховка  "Защита на плащанията" , такси и комисионни , описани в секция Такси и комисионни - общата дължима сума е 31 392.46 лв., месечна вноска 341.54 лв., ГПР е 9.89%. 

***Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.