ИнформацияПараметриТакси и комисиони

 

  • Tакса за разглеждане на искане за овърдрафт – в зависимост от исканата сума*:

 

Искана сума в лева

Tакса в лева

от 200 до 1 00015
от 1 001 до 4 00030
от 4 001 до 7 00050
от 7 001 до 10 00070
от 10 001 до 20 000100
над 20 000175
 
 
  • Такса за подновяване на овърдрафт – 1% върху разрешения размер, но не по-малко от 10 лева, платима при всяко удължаване на срока на овърдрафта 

* Таксата е дължима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за овърдрафт, останалата част от сумата при усвояване на овърдрафт.При избрана опция за експресно разглеждане на искането за овърдрафт,  се прилагат стандартните такси в лева, като допълнително се начисляват 20 лева платими на датата на подаване на заявлението и 10 лева, платими на датата на усвояване на кредита.

При ползване на програма за комплексно банково обслужване, са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на банката.