ИнформацияПараметриТакси и комисиони

 

  • Такса за разглеждане на искане за кредит - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа¹:

Искана сума в лева 

Tакса в лева

от 500 до 2 500 50
от 2 501 до 5 000100
от 5 001 до 10 000200
от 10 001 до 20 000300
от 20 001 до 40 000400
над 40 000по договаряне

  

  • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв. (при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето Семейство“, "Моето Предимство“ или "Моят Престиж“, вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката) 

____________________________________________________________________

¹ Таксата е дължима на 2 етапа - 10 лева при подаване на заявлението за кандидатстване за кредит, останалата част от сумата - при усвояване на кредита. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит,  се прилагат стандартните такси в лева, като допълнително се начисляват 40 лева платими на датата на подаване на заявлението и 10 лева, платими на датата на усвояване на кредита.

При ползване на потребителски кредит с превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване, са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на банката.