Лихвени проценти в лева и евро:*
от 5,25% до 8,20%при превод на работна заплата в банката**
от 8,50% до 10,70%     без превод на работна заплата в банката

 

  • Максимален размер - до 40 000 лева
  • Максимален срок  – до 10 години
  • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски

  

Заявете Вашето искане за кредит бързо, лесно и удобно тук: 

___________________________________________________________________

Годишният лихвен процент по кредита е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент, плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва лихвен индекс: 6-месечен SOFIBOR за кредити в лева, а за кредити в евро 6- месечен EURIBOR . Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получите Вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас клон на банката.
При 8,20 % променлива годишна лихва за потребителски кредит в лева, при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по програма "Моето банкиране"  с размер 20 000 лв., за срок от 84 месеца и с включени такси и комисионни, описани в  секция Такси и комисионни - общата дължима сума е 27 228,98 лв., месечна вноска 313,72 лв., ГПР е 9,77%.
  
** Превод на работна залата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно банково обслужване: "Моето Банкиране“, "Моето семейство“, "Моето предимство“ или  "Моят престиж“.