Лихвени проценти в лева и евро:**
от 4.70%* до 8,20%при превод на работна заплата в банката***
от 9.00% до 10,95%     без превод на работна заплата в банката

 

 

  • Максимален размер - до 70 000 лева/35 000 евро
  • Максимален срок  – до 10 години
  • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски

  

Заявете Вашето искане за кредит бързо, лесно и удобно тук: 

 

 

___________________________________________________________________

* Годишният лихвен процент е от 4.70% до 8.20% при кандидатстване за кредит с минимален размер 20 000 лева и максимален срок 48 месеца, превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма, сключена застраховка по програма "Защита на плащанията" и в случай че отговаряте на допълнителните изисквания на банката. Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД  за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити вижте  . Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получите Вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.
 
**При 5.35% променлива годишна лихва за потребителски кредит в лева, при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по програма "Моето банкиране" с размер 23 000 лв., за срок от 84 месеца и включени месечен пакет по застраховка  "Защита на плащанията" , такси и комисиони, описани в секция Такси и комисиони - общата дължима сума е 30 267.60 лв., месечна вноска 328.88 лв., ГПР е 8.62%. 
 
**При 8,20 % променлива годишна лихва за потребителски кредит в лева, при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по програма "Моето Банкиране"  с размер 23 000 лв., за срок от 84 месеца и с включени такси и комисиони, описани в секция Такси и комисионни - общата дължима сума е 33 102.96 лв., месечна вноска 360.78 лв., ГПР е 11.79%.
  
*** Превод на работна залата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно банково обслужване: "Моето Банкиране“, "Моето семейство“, "Моето предимство“ , "Моят престиж“ или Супер сметка.