Нови, по-добри¹ лихвени условия в лева²:
от 4.65% до 5.25%при превод на заплата по сметка в банката³

Стандартни лихвени условия в лева и евро²:
от 6.50% до 8.20%при превод на заплата по сметка в банката³
от 9.00% до 10.95%без превод на заплата по сметка в банката

 

  • Максимален размер - до 70 000 лева/35 000 евро
  • Максимален срок  – до 10 години
  • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски
  • Кандидатстване само с лична карта
  • Отстъпка от лихвения процент при превод на работна заплата и избор на пакетна програма от Пощенска банка

  

Заяви кредит бързо, лесно и удобно тук: 

 

 

___________________________________________________________________

¹ Предложението е валидно при подаване на заявление за нов потребителски кредит от Пощенска банка в лева в периода от 01.07.2019г. до 31.08.2019г. Годишният лихвен процент  от 4.65% до 5.25% при кандидатстване за кредит с минимален размер 10 000 лв. и максимален срок до 96  месеца, превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по Пакетна програма , сключена застраховка по програма "Защита на плащанията" и в случай че отговаряш на допълнителните изисквания на банката. За да получиш твоята индивидуална оферта, посети удобен за теб офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.
 
 
² Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД  за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити виж  . Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряш на изискванията на банката. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получиш твоята индивидуална оферта, посети удобен за теб офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.
 
При 5.25% променлива годишна лихва за потребителски кредит в лева, при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по програма"Моето Семейство“ с размер 23 000 лв., за срок от 84 месеца и включени месечен пакет по застраховка  "Защита на плащанията" , такси и комисиони, описани в секция - общата дължима сума е 30 117.84лв., месечна вноска 327.79лв., ГПР е 8.45%.
 
При 8.20 % променлива годишна лихва за потребителски кредит в лева, при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по програма"Моето Банкиране“ с размер 23 000 лв., за срок от 84 месеца и с включени такси и комисиони, описани в секция Такси и комисионни - общата дължима сума е 33 102.96 лв., месечна вноска 360.78 лв., ГПР е 11.79%.
 
³ Превод на заплата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно обслужване ("Моето Банкиране“, "Моето Семейство“, "Моето Предимство“ ,"Моят Престиж“ или "Супер Сметка“).
  
⁴ Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.