Лихвени проценти в лева и евро:*
от 5,25% до 8,20%при превод на работна заплата в банката**
от 9,00% до 10,95%     без превод на работна заплата в банката

 

Промоционални лихвени проценти в лева и евро:***
от 4,95% до 5,35%при превод на работна заплата в банката**

 

  • Максимален размер - до 40 000 лева/20 000 евро
  • Максимален срок  – до 10 години
  • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски

  

Заявете Вашето искане за кредит бързо, лесно и удобно тук: 

 

 

___________________________________________________________________

Годишният лихвен процент по кредита е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент, плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва лихвен индекс: 6-месечен SOFIBOR за кредити в лева, а за кредити в евро 6- месечен EURIBOR . Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получите Вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката.
 
При 8,20 % променлива годишна лихва за потребителски кредит в лева, при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по програма "Моето банкиране"  с размер 20 000 лв., за срок от 84 месеца и с включени такси и комисионни, описани в  секция Такси и комисионни - общата дължима сума е 27 228,98 лв., месечна вноска 313,72 лв., ГПР е 9,77%.
  
** Превод на работна залата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно банково обслужване: "Моето Банкиране“, "Моето семейство“, "Моето предимство“ , "Моят престиж“ или Супер сметка.
 
***Промоционалните условия са в сила при подаване на искане за кредит до 31.05.2018г. и при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно банково обслужване: "Моето банкиране", "Моето семейство", "Моето предимство", "Моят престиж" или Супер сметка. Минималната сума на искания кредит е 10 000 лв. Годишният лихвен процент по кредита е променлив и се формира съгласно посоченото по-горе.
 
При 5.35% променлива годишна лихва за потребителски кредит в лева, при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по програма "Моето банкиране" с размер 20 000 лв., за срок от 84 месеца и включени застраховка  "Защита на плащанията" пакет I, такси и комисионни , описани в секция Такси и комисионни - общата дължима сума е 26 235,95 лв., месечна вноска 285,98 лв., ГПР е 8.49%.