СЕГА Е ВРЕМЕТО!

Променяй, пътувай, откривай. Дай на плановете си свободата, която заслужават. Да, сега е времето, с потребителски кредит от Пощенска банка.

Вземи потребителски кредит с промоционални лихвени условия до 31.03.2019г.¹ :

 

 

 

Предимства:

  • Улеснена процедура на кандидатстване - само с лична карта²;
  • Възможност за експресно усвояване до 3 часа при искане за потребителски кредит, подадено в офис на банката³, което включва: 
    • Бързо разглеждане на искането за кредит;
    • Получаване на средства - до 1 работен час, след одобрение и подписване на договор за кредит;
  • Отстъпка от лихвения процент при превод на работна заплата и избор на пакетна програма от Пощенска банка.

Получаваш още:

  • Покритие на вноските по кредита при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен и др. с програма "Защита на плащанията".
  • Възможност за обединение на задължения по потребителски кредити и други кредитни продукти в едно.

¹ При подаване на искане за нов потребителски кредит в лева от Пощенска банка в периода 21.01.2019г. до 31.03.2019г., кредитоискателят ползва преференциални лихвени условия, в случай че отговаря на изискванията на банката. Пълна информация за приложимите условия, виж в Параметри.

² Банката може  да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.

³ Опцията за експресно разглеждане на искането е приложима само при подаване на искане за потребителски кредит до 40 000 лв., от клиенти на трудов договор; не се прилага при обединение на задължения, и/или при кандидатстване онлайн. В случай че е избрана опция  за експресно разглеждане на искането за потребителски кредит, банката се задължава в рамките на 2 работни часа от въвеждането на искането да го разгледа и да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено становище по подаденото искане, с което го одобрява или отхвърля, или че е необходимо предоставянето на  допълнителни документи. Уведомяване за изготвено становище се извършва с изпращане на текстово съобщение /СМС/  на посочения от кредитоискателя мобилен телефон или при явяването му във финансовия център, в който е подал искането. При одобрение, банката дава възможност за сключване на договор за кредит и усвояването му в рамките на 1 работен час. Работните часове се определят като часове в рамките на официално обявеното работно време между 08:30 - 17:00 часа. 

Застрахователна програма "Защита на плащанията“ е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма "Защита на плащанията" за потребителски кредити от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки офис на Банката.