Visa

VISA Classic и VISA Gold

Ако е VISA, да е от Пощенска банка. Пазарувайте на равни месечни вноски в множество търговски обекта на ПОС терминали на банката. Плащайте в над 17 000 търговски обекта в България и над 24 млн. търговски обекта по света.

VISA Electron

Пазарувайте на равни месечни вноски в множество търговски обекти на ПОС терминали на банката. Плащайте в над 17 000 търговски обекта в България и над 24 млн. търговски обекта по света.