Възползвайте се от новата ни промоционална оферта, предназначена за всички, кандидатствали за кредитна карта Visa Classic, Visa Gold и Visa Premium в периода от 01.06.2018 г. до 30.09.2018 г.:*

  • 0% промоционална лихва за първите три месеца за всички транзакции, извършени през първите три месеца, след активиране на картата**.
  • Без такса за разглеждане на заявление за кредитна карта.

Защо да кандидатствате за кредитна карта от Пощенска банка?
 

  • Спечелете допълнителни парични награди до 1 000 лв. на година с кредитнa картa Visa Premium и до 500 лв. на година за кредитни карти Visa Gold и Visa Classic, благодарение на програмата за лоялност Моите награди (MyRewards). Пълните условия на програмата, можете да видите тук;
  • Плащайте комунални услуги и местни данъци (към Столична община) бързо и удобно чрез m-Postbank и e-Postbank;
  • Радвайте се на по-добър финансов контрол, като разсрочите трансакции, направени с Вашата кредитна карта, издадена от Пощенска банка, и ги изплатите отложено във времето - на 3, 6, 9 или 12 равни месечни вноски. Пълните условия на услугата, можете да видите тук.

Повече информация за офертата можете да получите с обаждане на Центъра за обслужване на клиенти: 0700 18 555 или във всеки клон на Пощенска банка.


* Условия:

  •  Офертата не се прилага за кредитни карти VISA, издадени по реда на процедурата за промяна на вида на издадена кредитна карта от Пощенска банка;
  •  Офертата не се прилага за кредитни карти VISA Electron;
  • Офертата се прилага включително и за подадени заявления на клиенти, ползващи отстъпки за кредитни карти по предлаганите от Банката пакетни програми „Моят Престиж“ и „Моето Семейство“;** Пример за начисляване на промоционалния годишен лихвен процент: При кредитна карта Visa Classic, издадена на 25.06.2018 г. и усвоена сума от кредитния лимит на картата в размер на 1000 лв. (в това число за транзакции за покупки и за теглене на пари в брой) през първите три месеца, считано от датата на издаване на картата (от 25.06. до 25.09.2018 г вкл.), банката ще олихвява тази сума при годишен лихвен процент в размер на 0%, за периода от датата на извършване на съответната транзакция до датата на издаване от банката на третото поредно месечно извлечение по картата, през месец декември. Остатъкът от усвоената сума, който не бъде погасен до датата на издаване на шестото поредно месечно извлечение по картата ще продължи да се олихвява при годишен лихвен процент в размер на 18.9%.