Възползвайте се от новата ни промоционална оферта, предназначена за всички, кандидатствали за кредитна карта Visa Classic, Visa Gold и Visa Premium в периода от 04.10.2018 г. до 31.12.2018 г.:*

 • Без лихва за покупки и теглене в брой за първите шест месеца**.
 • Без годишна такса за обслужване за първата година при трансакции за не по-малко от 3000 лева през първите 6 месеца.***
 • Без такса за разглеждане на заявление за кредитна карта.

Защо да кандидатствате за кредитна карта от Пощенска банка?

 • Спечелете допълнителни парични награди до 1 000 лв. на година с кредитнa картa Visa Premium и до 500 лв. на година за кредитни карти Visa Gold и Visa Classic, благодарение на програмата за лоялност Моите награди (MyRewards). Пълните условия на програмата, можете да видите тук;
 • Плащайте комунални услуги и местни данъци (към Столична община) бързо и удобно чрез m-Postbank и e-Postbank;
 • Радвайте се на по-добър финансов контрол, като разсрочите трансакции, направени с Вашата кредитна карта, издадена от Пощенска банка, и ги изплатите отложено във времето - на 3, 6, 9 или 12 равни месечни вноски. Пълните условия на услугата, можете да видите тук.
   

Повече информация за офертата можете да получите с обаждане на Центъра за обслужване на клиенти: 0700 18 555 или във всеки клон на Пощенска банка.

* Условия:

 • Офертата не се прилага за кредитни карти VISA, издадени по реда на процедурата за промяна на вида на издадена кредитна карта от Пощенска банка;
 • Офертата не се прилага за кредитни карти VISA Electron;
 • Офертата се прилага включително и за подадени заявления на клиенти, ползващи отстъпки за кредитни карти по предлаганите от Банката пакетни програми „Моят Престиж“ и „Моето Семейство“.


** Банката не начислява лихва върху сумата от направени покупки и изтеглени пари в брой с картата, за период от шест месеца, считано от датата на издаване на картата. Всички задължения за такси и комисиони, начислени по кредитния лимит на картата в посочения период, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент за съответния вид карта. Остатъкът от усвоената сума от лимита на картата, който не бъде погасен до изтичане на посочения период, както и всички трансакции, извършени след изтичането му, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент, приложим за съответния вид карта.
*** Банката не начислява годишна такса за обслужване на кредитната карта за първата година от издаването й , в случай че картодържателят извърши трансакции с картата (покупки и теглене на пари в брой) на обща минимална стойност 3000 лева през първите шест месеца от издаването й.