ИнформацияХарактеристики на депозитаИнвестиционен компонент

 

Структуриран Депозит INDEX се състои от три периода при лихвени проценти, както следва:

 

Първи период - Набиране на средства и краткосрочно депозиране - до 19.06.2017г. включително.
Получавате 0,01% фиксиран годишен лихвен процент върху депозираната сума, като лихвата се капитализира в деня на изтичане на периода на краткосрочно депозиране. При изтегляне на средствата преди изтичане на периода, лихва не се изплаща.

Втори период - Дългосрочно депозиране - от 20.06.2017г. за период от 36 или 60 месеца, в зависимост от избрания от Вас срок и крайна дата, съответно 20.06.2020 г. за 36-месечния и 20.06.2022 г. за 60-месечния срок.
Получавате основен лихвен процент в размер на 0.01% на годишна база и имате възможност да получите допълнителна доходност – бонус лихва. Лихвите получавате в края на периода на дългосрочното депозиране.
В случай, че прекратите депозита преди изтичане на периода, губите правото да получите лихви и дължите такса за предсрочно прекратяване в размер на 5% от депозираната сума.

Трети период - При изтичане на периода на дългосрочно депозиране съответно от 20.06.2020 за 36м Структуриран Депозит INDEX и 20.06.2022г. за 60м Структуриран Депозит INDEX, банката подновява всички депозити в Стандартен тримесечен срочен депозит, съгласно действащите условия и актуалния Лихвен бюлетин на банката за физически лица към датата на трансформиране.
 

 Характеристики на депозита за срок от 36/60 месеца /втори период/

• База за начисляване на лихвите: 360/360
• Валута: евро
• Минимална сума: 2 500 евро
• Частично теглене – не е разрешено
• Довнасяне – не е разрешено
• Основна лихва – 0.01%
• Възможност за бонус лихва – съгласно инвестиционната компонента
• Неустойка при предсрочно прекратяване – 5% от депозираната сума

 

Как работи?

Автоматично трансформиране