Открийте бързо, лесно и удобно "Online срочен депозит" от всяка точка на света, без да посещавате офис на банката.

Какви са предимствата на депозита?

  • Създавате и управлявате депозита онлайн – само с няколко лесни стъпки през Вашето интернет банкиране – e-postbank;
  • Ниска минимална сума за откриване - 100 BGN/EUR/USD;
  • Лихвен процент – по-висок от стандартни срочни депозити, открити в офис на банката;
  • Възможност за довнасяне по всяко време, без ограничение;
  • Без такси за откриване, внасяне на суми и теглене на падеж;
  • Ако желаете да откриете депозит във валута, в която нямате разплащателна или спестовна сметка,  можете да откриете такава онлайн.
     

Пощенска банка гарантира влоговете Ви чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), регламентирано със закон.