Депозити

НОВО! Депозит INDEX TECH

Само до 20 декември - депозит и инвестиция, обвързана с представянето на индекс в технологичния сектор.

"Депозитна комбинация"

Когато само един депозит не дава търсеното съчетание от атрактивни лихвени проценти и гъвкавост за Вашите спестявания, вземете Депозитна комбинация.

Депозит 30

Възможност да управлявате и разполагате активно с Вашите спестявания

Депозит "Активна валута"

Вече разполагате с депозит „Активна валута” - с него може да превалутирате средствата си по всяко време. Ако искате да промените валутата, не е нужно да закривате депозита си, да губите лихвата или да плащате допълнителни такси.

НОВО! USD Депозит Плюс

Гъвкаво решение с фиксирана доходност за спестявания в щатски долари.

Комбиниран продукт "СпестИнвест"

Два продукта в едно – срочен депозит и инвестиция в дялове на взаимни фондове. Атрактивен лихвен процент по депозита и възможност за допълнителна доходност от инвестицията.

Структуриран депозит INDEX

Структуриран Депозит INDEX - с възможност за бонус лихва, обвързана с представянето на индекс

Стандартни срочни депозити

Вложете Вашите спестявания в стандартни срочни депозити в левове, евро и щатски долари. Имате възможност да спестявате за кратък или за по-дълъг срок от време.