Открий си разплащателна сметка в Пощенска банка и ще можеш да се възползваш от следните услуги:

  • Да плащаш безкасово сметките си за телефон, мобилен телефон, електричество, парно отопление, студена вода и т.н.
  • Да получаваш заплатата, пенсията, възнаграждението и стипендията си директно по разплащателната сметка
  • Да получиш международна дебитна карта
  • Да извършваш транзакции с ценни книжа
  • Да ползваш овърдрафт
  • При поискване да получаваш писмено извлечение по сметката за извършените транзакции или тегления

НОВО! Вече може да откриеш стандартна разплащателна сметка и чрез интернет банкирането на банката – e-postbank.

Необходими документи:

  • Лична карта
  • Формуляр за откриване на разплащателна сметка, който можеш да получиш във всеки клон на Пощенска банка.

Прехвърляне на плащания от разплащателна сметка на физическо лице от една банка към разплащателна сметка в друга банка

Считано от 01.11.2009 г., Пощенска банка се присъедини към Споразумението между банките - членове на Асоциацията на банките в България, за прехвърляне на разплащателни сметки на физически лица.

Споразумението дава възможност на клиентите - физически лица, да прехвърлят периодичните си директни дебити, периодични кредитни преводи и входящи кредитни преводи, извършвани от разплащателната им сметка в друга банка, към разплащателната сметка в Пощенска банка и обратно.