• Превод на работна заплата с програма "Премия"

  Пакет от банкови продукти и услуги с преференциални условия. Eдинственото условие е да получавате работното си възнаграждение по разплащателна сметка в Пощенска банка.

 • Превод на пенсия с програма "Златно време"

  Програмата е специално за пенсионери.

 • Стандартна разплащателна сметка

  Открий си разплащателна сметка в Пощенска банка и ще можеш да се възползваш от безкасово плащане, международна дебитна карта, транзакции с ценни книжа и др.

 • Платежна сметка за основни операции

  Платежната сметка за основни операции е платежна сметка, водена в български левове, по която се предоставят услугите, посочени в чл. 73т, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС).

 • Прехвърляне на платежна сметка

  Считано от 01.11.2009 г., Пощенска банка се присъедини към Споразумението между банките - членове на Асоциацията на банките в България, за прехвърляне на разплащателни сметки на физически лица.