Разплащателни сметки

НОВО! Супер Сметк@ за заплата

СУПЕР СМЕТК@Премахва досадните такси!Сметката за заплата, която ти се отплаща всеки месец.

Превод на работна заплата с програма "Премия"

Специално за Вас създадохме програма "Премия" - пакет от банкови продукти и услуги с преференциални условия. Eдинственото условие е да получавате работното си възнаграждение по разплащателна сметка в Пощенска банка.

Превод на пенсия с програма "Златно време"

Специално за Вас, пенсионери, създадохме програма „Златно време“, включваща продукти, които максимално да отговорят на вашите нужди.

Стандартна разплащателна сметка

Открий си разплащателна сметка в Пощенска банка и ще можеш да се възползваш от безкасово плащане, международна дебитна карта, транзакции с ценни книжа и др.

Платежна сметка за основни операции

Платежната сметка за основни операции е платежна сметка, водена в български левове, по която се предоставят услугите, посочени в чл. 73т, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС).

Прехвърляне на платежна сметка

Считано от 01.11.2009 г., Пощенска банка се присъедини към Споразумението между банките - членове на Асоциацията на банките в България, за прехвърляне на разплащателни сметки на физически лица. От 18.09.2016 г. прехвърлянето на платежни сметки вече се урежда от Закона за платежните услуги и платежните системи.