Новата услуга "Дигитален подпис" Ви спестява ценно време, улеснява процеса на обслужването в клоновете на Пощенска банка и значително намалява употребата на хартия.


С услугата "Дигитален подпис“ получавате още по-удобен и бърз начин за извършване на платежни операции, висока степен на сигурност за Вас и Вашите трансакции.  Допълнителната сигурност при идентификацията се дължи на наличието и съхранението на електронен спесимен на Вашия подпис, срещу който се сравнява всеки следващ подпис, положен от Ваша страна.


Подписването с дигитален подпис е иновативен начин за потвърждение на платежни документи, който елиминира поставянето на подпис върху хартиен носител и съответното архивиране. При избор на дигитално подписване на платежни операции (вноска, теглене, паричен превод, обмяна на валута) вече може да разписвате банковото бордеро на таблет. Вие не се подписвате на хартия, но при желание от Ваша страна подписаният документ  се разпечатва и ще Ви бъде предоставен.

Услугата е напълно безплатна и достъпна във всеки клон на Пощенска банка в страната.