Банкови сейфове

Kакви са предимствата при използването на лични сейфове за съхраняване на ценности в Банката?

Висока степен на сигурност при съхраняване на ценностите;

  • Конфиденциалност;
  • Избор на размер на сейфовете;
  • Неограничен достъп в рамките на работното време на Банката;
  • Възможност за избор на сейф според Вашите желания.

Кой има достъп до Вашия сейф?

Само Вие или оторизираното от Вас лице имате достъп до съдържанието на касетата.

Какви са таксите за ползване на личен сейф в Банката?

Таксата за наемане на сейфа зависи от размера на касетата.

Характеристики:

Банката Ви предоставя различни размери на сейфовете за съхраняване на ценностите, в зависимост от Вашите нужди:

 

  •  първи размер - 8x 25x 40;
  •  втори размер - 17x 25x 40;
  •  трети размер - 28.5x 25x 40
  •  четвърти размер - 39x 25x 40

Повече информация за таксите за ползване на личен сейф можете да намерите в посочената Тарифа за физически лица.