ePay/B-Pay

І. E PAY - Плащане на стоки и услуги в Интернет

1. Влезте на адрес: www.epay.bg и изберете "Регистрация"
2. Прочетете общите условия за регистрация в ePay.bg и попълнете заявка за регистрация, в която въвеждате валиден e-mail и парола, с която ще се представяте в системата
3. На посочения от Вас e-mail ще получите инструкции за довършване на регистрацията Ви, в която задължително попълвате име и фамилия, ЕГН, адрес и избрано от Вас потребителско име

4. Регистрация на карта с потвърждение на банкомат (за дебитна карта Maestro).

 • С потребителското име и парола влезте в системата
 • Регистрирайте картата, с която ще извършвате плащания от меню "Вашите карти и микросметки – регистрирайте нова карта – Регистрация на карта с потвърждение на банкомат"
 • Въведете "Кратко име на картата" (данни за картата, като номер и валидност, не се въвеждат)
 • Ще получите уникален 10-цифрен код и инструкция как да завършите регистрацията на банкомат

5. На банкомат с логото на БОРИКА трябва да извършите следните операции:

 • Избирате "Други услуги" – "еPay"
 • Въвеждате код на търговеца 60006 и след това уникалния персонален 10-цифрен код
 • Потвърждавате транзакция за 1 лв. на банкомата и Вашата карта автоматично ще бъде активирана в ePay.bg

6. Влезте отново в системата и от меню "Регистрация за плащане на периодични сметки" се регистрирайте към търговците, към които желаете да извършвате плащане.

*Такси и комисиони на оператора:
• Плащане с карта Maestro – без такса.

ІІ. B PAY - Плащане на сметки на банкомат:

 • Регистрирайте картата си в ePay.bg
 • Убедете се, че банкоматът е свързан към БОРИКА
 • От главното меню на баномата последователно изберете "Други услуги" - "B-Pay"
 • Въведете 5-цифрен код на търговеца (пълен списък с номерата на всички регистрирани за услугата "B-Pay" търговци може да намерите на www.epay.bg/)
 • Въведете персонален код, който е допълнителна информация, с която търговецът идентифицира клиента - абонатен номер, ЕГН, номер на договор, персонален код
 • Въведете ПИН код и изберете дали желаете разписка
 • Следва екран, на който виждате сумата за плащане
 • Изберете "Плащане" за потвърждаване на операцията