Нова услуга! Внасяне на пари в брой на банкомат

Внасяй безплатно* суми по своята сметка или кредитна карта от Пощенска банка на наш банкомат с депозитна функция.

  • Какво може да правиш на банкомат с депозитна функция?

1. Да внесеш суми по личната си сметка в Пощенска банка, открита  в лева или друга валута, в случай че имаш издадена дебитна или предплатена карта към нея;

2. Да внесеш суми по фирмена сметка в Пощенска банка, открита в лева или друга валута, в случай че имаш издадена дебитна карта към нея;

3. Да платиш задължения по кредитната си карта от Пощенска банка;

  • Предимства:

Без такси -  не заплащаш такси за внасяне на суми 1.
Удобство – имаш възможност да внесеш пари по всяко време, без да се съобразяваш с работното време на банковия офис2 или да чакаш на опашка за каса.
Бързина – внесената сума се отразява веднага по твоята лична/фирмена сметка или кредитна карта.

  • Как да направиш вноска на банкомат с депозитна функция в няколко лесни стъпки?

1. След като поставиш своята карта от Пощенска банка3 в банкомата, избери услугата „Вноска по сметка“/ „Вноска по кредитна карта“ от основното меню;

2. Постави банкнотите в отвора за внасяне. Максималният брой банкноти, които можеш да внесеш при една вноска е общо 50 с еднакъв или различен номинал4, от които до 40 банкноти можеш да поставиш едновременно;

3. Потвърди сумата, изписана на екрана. Ако не желаеш да я потвърдиш,избери  функцията „Отказ“ и банкоматът ще върне цялата внесена сума 5;

4. Въведи своя ПИН код;

5. Ще получиш разписка за внесената сума.

Виж всички локации и намери най-близката и удобна за теб! (тук)

 

1 При внасяне на суми до 10 000 лева дневно на банкомат на Пощенска банка с депозитна функция, банката не начислява такса, а при внасяне на суми над 10 000 лева на ден, банката начислява такса в размер, посочен в Тарифата на банката.
2 В случай че използваш банкомат от Списъка на банкомати с депозитна функция с работно време 24/7.
3 Използвай своята дебитна или предплатена карта, за да направиш вноска по сметката, към която е издадена картата или кредитната си карта - в случай че желаеш да погасиш задълженията си по нея.
4 Банкоматите на Пощенска банка с депозитна функция приемат само истински и неповредени български банкноти с номинал от 5, 10, 20, 50 и 100 лева В случай че сметката, по която е направена вноската, е във валута, различна от лева, при нейното заверяване, внесената сума се превалутира в съответната валута на сметката, по приложимия касов обменен курс на банката в деня на извършване на вноската.
5 След потвърждение на трансакцията банкнотите не подлежат на връщане.