Комуналните ти сметки могат да ти донесат награди

Имаме няколко причини защо да платиш комуналните си сметки и местни данъци и такси (към 17 общини) през нашите дигитални канали e-Postbank и m-Postbank:

  1. Услугата ти спестява време.
  2. Плащаш всичките си сметки от едно място.
  3. Нямаш такса, когато правиш плащането с кредитна карта от Пощенска банка.
  4. Печелиш точки с всеки похарчен лев в програмата ни за лоялност „Моите награди“.

А в периода 1 февруари – 31 май 2021 г., ако 3 месеца плащаш с кредитната си карта от Пощенска банка по мин. 3 свои сметки, участваш за награда*!

  • 10 големи късметлии ще получат обратно по кредитните си карти сумата за платени от тях през периода на кампанията комунални сметки и/или местни данъци и такси *.
  • 30 клиента ще получат двойно повече точки спрямо стандартните по програмата ни за лоялност „Моите награди“ за период от 3 месеца**!

Как можеш да участваш за награда:

  • В рамките на поне 3 (три) от четирите месеца на кампанията направи по минимум 3 бр. плащания на месец на комунални сметки и/или местни данъци и такси (към 20 Общини) с кредитната си карта от Пощенска банка, през един от дигиталните ни канали e-Postbank и m-Postbank.
   

Общите правила по кампанията можеш да видиш тук.

 

* В кампанията имат право да участват всички настоящи картодържатели на кредитни карти MASTERCARD и VISA („Карти“), издадени от „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) преди старта на Промоцията (01.02.2021 г.), с изкл. на Mastercard Business, които в рамките на поне три от четирите етапа на кампанията (Първи етап: 01.02.-28.02.21 г.; Втори етап: 01.03.-31.03.21 г.; Трети етап: 01.04.-30.04.21 г.; Четвърти етап: 01.05.-31.05.21 г.) направят със своята карта по минимум 3 (три) плащания, на етап, на битови сметки и/или местни данъци и такси през някой от дигиталните канали на Пощенска банка: Интернет банкиране (e-postbank) или Мобилно банкиране (m-postbank). Изпълнилите условието участват автоматично в томбола за една от наградите, съобразно Официалните правила на кампанията.

** Максимално определеният лимит на награда от Организатора е 600 (шестстотин) лв. общо за участник, за целия Период на промоцията. Ако в рамките на Периода на провеждане на Промоцията, участник е извършил плащания на обща стойност, надхвърляща максимално определения лимит, той ще получи парична награда само до размера от 600 лв., независимо колко плащания са извършени през периода на кампанията и какъв е техният общ размер.

*** Удвояването на точките по Програмата MyRewards е по кредитната карта, с която е изпълнено условието за участие и важи за покупките, направени в период от 3 (три) месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца, в който е извършено тегленето на наградите. Удвояването е спрямо стандартния брой точки, които се получават при покупка, направена със съответния вид кредитна карта, съобразно Официалните правила на програмата MyRewards (Моите награди) за лоялни клиенти на банкови карти, издавани от „Юробанк България“. Официални правила на Програмата остават непроменени и запазват своето действие и през 3-месечния период, през който ще се удвояват точките.