Направи покупка в бензиностанции на веригата ЕКО България с карта Visa от Пощенска банка и участваш в томбола за награда - ваучер за гориво!

 

Направи поне 1 /една/ покупка в бензиностанция от веригата ЕКО България, разположена на територията на Република България, на стойност минимум 50 /петдесет/ лв., с твоята карта Visa от Пощенска банка, в рамките на един от етапите на провеждане на кампанията и автоматично участваш в томбола за награда за съответния период – ваучер за зареждане на гориво в размер на 100 /сто/ лева всеки!*

 

В кампанията могат да участват настоящи клиенти с кредитна, дебитна или дигитална карта Visa или Visa Business, издадена от Пощенска банка преди началото на кампанията /15.08.2023 г./.

 

Период на кампанията:

От 00:00 ч. на 15.08.2023 г. до 23:59 ч. на 14.11.2023 г.

 

Етапи на кампанията:

Първи етап от 00:00 ч. на 15.08 2023 г. до 23:59 ч. на 14.09.2023 г.

Втори етап от 00:00 ч. на 15.09.2023 г. до 23:59 ч. на 14.10.2023 г.

Трети етап от 00:00 ч. на 15.10.2023 г. до 23:59 ч. на 14.11.2023 г.

Печелившите участници ще бъдат определени чрез томбола в три отделни тегления, след приключване на всеки един от етапите на кампанията.

В рамките на всяко едно от тегленията ще бъдат разпределени по 100 бр. награди!

 

За периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 300 броя награди - ваучери за зареждане на гориво в бензиностанции от веригата ЕКО България, всеки в размер на 100 лева!**

 

Всеки участник може да спечели по един ваучер във всеки етап от кампанията и общо до три ваучера за целия период на кампанията.

Печелившите участници ще бъдат уведомени от банката в срок до 10 /десет/ работни дни след теглене на томболата за съответния етап от кампанията чрез телефонно обаждане на посочения от тях телефонен номер.

В случай че бъде изтеглен оправомощен държател с карта VISA Business, за печеливш ще се счита лицето, с което Банката има валидни договорни отношения за издаване и използване на съответната бизнес карта.

 

Официалните правила на промоционалната кампания виж тук.

 

* В Кампанията имат право да участват само настоящи клиенти с карти Visa или Visa Business, издадени от Пощенска банка преди 15.08.2023 г., които в рамките на съответния етап от Кампанията направят чрез своята Карта или посредством мобилния портфейл ONE Wallet by Postbank или дигиталния портфейл на iOS устройствата - Apple pay, с дигитализираната си в тях Карта Visa, поне 1 /една/ покупка на стока в бензиностанция от веригата ЕКО България /вкл. зареждане на гориво/, разположена на територията на Република България, на стойност равна на или по-голяма от 50 /петдесет/ лв. Изпълнилите условието в рамките на съответния период, участват автоматично в томбола за награда за дадения етап – един от 100 /сто/ бр. ваучери за гориво в бензиностанции ЕКО България, на стойност 100 /сто/ лв. всеки, съгласно Официалните правила на кампанията. В Промоцията нямат право да участват картодържатели, които са служители на банката или на дружества, свързани с нея, както и членове на техните семейства /съпрузи, роднини по права линия без ограничения, както и други членове на техните семейства/. Юридическите лица или др. правни образования с карти Visa Business участват чрез оправомощените държатели на съответните карти.

** Ваучерите могат да бъдат използвани за зареждане на гориво във всички бензиностанции от веригата ЕКО България на територията на Република България в срока им на валидност – до 31.12.2023 г. включително.