Актуални новини

13.11.2019

Уважаеми клиенти,        

Уведомяваме Ви за промени при безконтактните разплащания с банкови карти Visa и Mastercard. За всяка 6-та безконтактна трансакция под 50 лв., плащането ще може да се осъществи след въвеждане на чип и ПИН.

Промяната се налага във връзка със спазването на влязла в сила европейска регулация PSD2 и текстове в частта със задълбоченото установяване на идентичността, както и мандати на картовите организации с цел поддържане на високо ниво на сигурност при разплащания с карти.

След прочитане на чипа и въвеждане на ПИН, отново ще можете да направите 5 поредни безконтактни трансакции. Имайте предвид, че броят на трансакции не зависи от периода, за който те са извършени.

При всяко прочитане на чипа на картата и въвеждане на ПИН,  броят се нулира т.е. ако междувременно изтеглите пари в брой, след тази операция, отново ще може да направите 5 безконтактни плащания.  

До пълното обновяване на софтуера на ПОС устройствата на всички банки и небанкови институции в България е възможно шестата трансакция да бъде отказана, без да се появи съобщение за поискване на идентификация с чип и ПИН.

 

В тези случаи, моля да поискате от търговеца трансакцията да бъде направена с въвеждане на чип и ПИН.

 

31.05.2017

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 31.05.2017 г., са изменени Общите условия на "Юробанк България“ АД за издаване и използване на бонус карта MyRewards. Можете да се запознаете с измененията на сайта на банката – www.postbank.bg или във всеки финансов център.

11.05.2017 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от 11.05.2017 г. се изменят Общите условия на "Юробанк България“ АД за издаване и използване на кредитни карти Visa, Mastercard и American Express. За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени: чл. 7.2.; чл. 8.1.; чл. 9; чл. 10, както и Приложение 1 към Общите условия. Добавен е и нов чл. 5.24.

Цитираните по-горе промени влизат в сила от 11.07.2017 г.

13.03.2017 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от 13.03.2017 г. се изменят Общите условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на кредитни карти Visa, MasterCard и American Express. За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени: чл.12; чл. 25

26.01.2017

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 26.01.2017 г., са изменени Общите условия на "Юробанк България“ АД за издаване и използване на бонус карта MyRewards. Можете да се запознаете с измененията на сайта на банката – www.postbank.bg или във всеки финансов център.

23.12.2016 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от 23.12.2016 г. се изменят Общите условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на кредитни карти Visa, MasterCard и American Express.

За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени: чл.1; чл. 2; чл. 3; чл. 5; чл. 9; чл. 10; чл. 25, както и Приложение 1 към Общите условия.

Цитираните по-горе промени влизат в сила от 23.02.2017 г.

08.08.2016 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 08.08.2016 г., влизат в сила изменения в Общите условия на "Юробанк България“ АД за издаване и използване на кредитни карти Visa, MasterCard и American Express. Можете да се запознаете с измененията на сайта на банката – www.postbank.bg или във всеки финансов център.
Основните изменения са свързани с въвеждането на нови услуги и функционалности, свързани с издаването и използването на безконтактни кредитни карти. Промените са отразени в чл. 1 и Приложение № 1 към Общите условия.

25.07.2016 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 25.07.2016 г., влизат в сила изменения в Общите условия на "Юробанк България“ АД за издаване и използване на кредитни карти Visa, MasterCard и American Express. Можете да се запознаете с измененията на сайта на банката – www.postbank.bg или във всеки финансов център. За ваше улеснение изброяваме разпоредбите от Общите условия, които са променени, като промените са съответно отразени и в Приложение № 1 към Общите условия: чл. 7.6. – променен чл. 9.7. - отпада

28.04.2016г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от 01.05.2016 г. се изменят Официалните правила на програма Моите награди (MyRewards) за лоялни клиенти на банкови карти, издавани от "Юробанк България" АД.

За ваше улеснение изброяваме променените клаузи в Официалните правила:
Добавени са: т. 4.4.; 4.5.; 7.5.а.; 7.5.б.; 7.5.в.
Изменени са: т .4., 4.1., 4.2., 7.1.; 7.2.; 7.4.; 7.5.; 8.4.

Цитираните по-горе промени влизат в сила от 01.07.2016г.

Промяната в т.7.1 относно преустановяване на обменянето на 1000 т. за парична награда от 10 лв., влиза в сила считано от 01.08.2016 г.

05.01.2016 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 05.01.2016 г., влизат в сила изменения в Общите условия на "Юробанк България“ АД за издаване и използване на кредитни карти Visa и American Express. Можете да се запознаете с измененията на сайта на банката – www.postbank.bg или във всеки финансов център.
Основните изменения са свързани с въвеждането на нови термини и услуги, свързани с издаването и използването на нов кредитен продукт на банката – безконтактни кредитни карти MasterCard Standard и MasterCard World.
За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени и допълнени: чл. 1; чл. 5; чл. 6.3; чл. 12; чл. 13.4; чл. 14.6 и 14.7; чл. 17.6-17.9.

01.12.2015 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че на 03-ти Декември 2015 г. (четвъртък) от 01:00 до 05:00 часа сутринта, поради дейности по поддръжка на авторизационните системи на Пощенска банка, няма да бъде възможно извършването на следните операции: - трансакции с дебитни и кредитни карти, издадени от Пощенска банка, на всички банкомати и ПОС терминални устройства в страната и чужбина - трансакции с дебитни и кредитни карти, издадени от други банки, на банкомати и ПОС терминални устройства на Пощенска банка.

Допълнителна информация можете да получите от Центъра за обслужване на клиенти на тел 0 700 18 555 или кратък номер *7224.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

11.08.2015 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че на 13-ти август 2015 г. (четвъртък) от 02:00 до 05:00 часа сутринта, поради дейности по поддръжка и обновяване на авторизационните системи на Пощенска банка, няма да бъде възможно извършването на следните операции:

  • трансакции с дебитни и кредитни карти, издадени от Пощенска банка, на всички банкомати и ПОС терминални устройства в страната и чужбина
  • трансакции с дебитни и кредитни карти, издадени от други банки, на банкомати и ПОС терминални устройства на Пощенска банка.


Допълнителна информация можете да получите от Центъра за обслужване на клиенти на тел 0 700 18 555 или кратък номер *7224.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

10.08.2015

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 10.08.2015 г., са изменени Общите условия на "Юробанк България“ АД за издаване и използване на кредитни карти Visa и American Express. Можете да се запознаете с измененията на сайта на банката – www.postbank.bg или във всеки финансов център.

За съществуващи клиенти с кредитни карти измененията влизат в сила от 10.10.2015 г., като по отношение на приложимата лихва измененията влизат в сила с подписване на анекс към договора.

За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени спрямо действащите до момента на промяната Общи условия:

Променени са: чл. 10; чл. 17.3; чл. 18.1; чл. 19 и чл. 20.5, както и Приложение № 1;

Отпада приложението "Методология за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) за кредитни карти“.

Основните изменения са свързани с промяна на съществуващи такси при ползване на картата, както и на приложимия годишен лихвен процент, посочени в Приложение № 1 към Общите условия.

Можете да се запознаете с всички изменения тук.

25.05.2015

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 01.06.2015 г., "Юробанк България" АД намалява минималната месечна вноска по кредитни карти Visa и American Express, както следва:

- Кредитни карти Visa Electron, Visa Classic, American Express и златна American Express - от 5%, мин. 20 лв, на 3%,мин. 15 лв.
- Кредитна карта Visa Gold - от 3%, мин. 20 лв, на 3%, мин. 15 лв.

22.05.2015

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 22 Май 2015 г., при покупки с кредитна карта от Пощенска банка в магазин ИКЕА на ПОС терминал на банката, се начислява 1 допълнителна бонус точка по програма MyRewards.

01.04.2015

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 01.04.2015 г., са изменени Общите условия на "Юробанк България“ АД за издаване и използване на кредитни карти Visa и American Express. Можете да се запознаете с измененията на сайта на банката – www.postbank.bg или във всеки финансов център.

За съществуващи клиенти на банката измененията влизат в сила от 01.06.2015 г.

За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени спрямо действащите до момента на промяната Общи условия:

Променени са: Чл. 3.4; 5.1.5, 5.1.6; 7.5; 9.2; 9.3; 10.1; 10.2; 10.4; 12.3; 18.3; 22.1, както и Приложение 1 към Общите условия.

Основните изменения са свързани с въвеждането на нови такси при ползване на картата, посочени в Приложение № 1 към Общите условия.

21.03.2015

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 22 Март 2015 г., при покупки с кредитна карта от Пощенска банка в магазин ИКЕА, се преустановява начисляването на 1 допълнителна бонус точка по програма MyRewards.

25.02.2015

Уважаеми картодържатели,

Уведомяваме ви, че са изменени Официалните правила на програма MyRewards за лоялни клиенти на банкови карти, издавани от "Юробанк България" АД. Измененията влизат в сила от 25.05.2015 г.

За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени спрямо действащите към момента Официални правила:

Променени са: Чл. 1; 4; 5; 6.1; 6.3; 6.6; 6.7; 6.8; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.6; 8.1; 8.2;

Моля имайте предвид, че ако към датата на влизане в сила на промените вече сте достигнали лимитите по чл. 7.4., то няма да имате възможност да обменяте повече точки през текущата година.

Можете да се запознаете с всички изменения тук.

17.02.2015

Уважаеми клиенти,

Поради профилактика на системите на American Express ви уведомяваме, че на 22.02.2015 г. от 11:00 ч. до 12:30 ч.:

- карти American Express, издадени в чужбина, няма да могат да правят транзакции в България

- карти American Express, издадени от Пощенска банка, няма да могат да правят транзакции в чужбина.

Извиняваме се за причиненото неудобство.

19.12.2014

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от 19.12.2014 г. влиза в сила изменение на Официалните правила на програма MyRewards за лоялни клиенти на кредитни карти, издавани от "Юробанк България" АД. Считано от посочената дата няма да се получават точки за транзакциите, посочени в т. 6.3.6. от правилата.

Можете да се запознаете с всички изменения тук.

 

08.12.2014

Уважаеми картодържатели,

Уведомяваме Ви, че считано от 08.12.2014 г. са изменени Общи условия за издаване и използване на дебитни карти на "Юробанк България“ АД. Можете да се запознаете с измененията на сайта на Банката – www.postbank.bg и във всеки финансов център.

За Ваше улеснение изброяваме разпоредбите , които са променени спрямо действащите до момента на промяната Общи условия.

Променени са: Чл. I.2; Чл. III.6; Чл. IV.7; Чл. V.4; Чл. VII.9; Чл. IX.1; Чл. X.6.2.
Добавен е Чл. III.8a.

 

25.07.2014 г.

Уважаеми картодържатели,

Уведомяваме ви, че считано от 25.07.2014 г., са изменени Общите условия на "Юробанк България“ АД за издаване и използване на кредитни карти Visa и American Express. Можете да се запознаете с измененията на сайта на банката – www.postbank.bg или във всеки финансов център. За съществуващи клиенти на банката измененията влизат в сила от 25.09.2014 г. За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени спрямо действащите до момента на промяната Общи условия:

Променени са: Чл. 5.14; 6.5; 10.4; 20.2, както и Приложение 1 към Общите условия.
Добавени са: Чл. 10.5; 10.6; 10.10; 12.7, както и Методология за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) за кредитни карти.

 

14.02.2014 г.

Уважаеми картодържатели,

Считано от 17.02.2014 г., са изменени Общите условия на "Юробанк България“ АД за издаване и използване на кредитни карти Visa и American Express; Общите условия на "Юробанк България“ АД за издаване и използване на кредитни карти ИКЕА; Общи условия на "Юробанк България“ АД за издаване и използване на банкови карти MyRewards Bonus Card за лоялни клиенти на кредитни карти, издадени от "Юробанк България“ АД. Можете да се запознаете с измененията на сайта на банката – www.postbank.bg или във всеки финансов център.

Измененията влизат в сила считано от 17.02.2014г.

За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени спрямо действащите до момента на промяната Общи условия:
За кредитни карти Visa и American Express: чл.12.1. и чл.24.2.;
За кредитни карти ИКЕА: чл.12.1. и чл.24.2.;
За MyRewards Bonus Card: чл.12.1. и чл.23.2.;

29.07.2013 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви за влизането в сила на промени в Общите условия на "Юробанк България“ АД за издаване и използване на кредитни карти VISA и AMERICAN EXPRESS.

Общите условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на кредитни карти VISA и American Express можете да видите тук.

29.05.2013г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 29.05.2013г. се променя телефонния номер на Центъра за обслужване на клиенти за картодържателите на кредитни карти VISA и EuroLine American Express. Новият телефонен номер, на който можете да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на банката денонощно, включително за блокиране на картата при кражба/загуба/съмнение за неразрешена употреба или в случай на проблем при използването на картата, е 0700 18 555, който се набира без код от цялата страна.

Общите условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на кредитни карти VISA и American Express можете да видите тук.

29.05.2013г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 29.05.2013 г. "Юробанк България" АД въвежда такса при превод с кредитна карта, издадена от банката, чрез ePay.bg/ B-Pay към друга кредитна карта издадена от банката, в размер на 3% от стойността на транзакцията.

За съществуващи картодържатели на кредитни карти, издадени от Пощенска банка, таксата влиза в сила от 29.07.2013 г. Таксата не се отнася за кредитни карти ИКЕА.

12.04.2013г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че от 03.06.2013 г., за съществуващи клиенти на банката, влиза в сила изменение на Общите условия за кредитни карти във връзка с Допълнителния кредитен лимит за покупки на вноски.

Новите общи условия може да намерите тук.