Дневни цени и доходности на фондовете

Име Валута Цена към 14.08.2019 Цена предходен ден Промяна Промяна % Реализирана доходност от началото на годината %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU0956610256
EUR 11.0000 10.9905 0.0095 0.0860 % 3.1344 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU0956610843
EUR 12.4248 12.4244 0.0004 0.0030 % 7.4057 %
ГЛОБАЛЕН ВИСОКОРИСКОВ
LU0956611494
EUR 14.1424 14.1703 -0.0279 -0.1970 % 13.1102 %
ГЛОБАЛНИ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ
LU0316846921
EUR 0.8313 0.8298 0.0015 0.1810 % 4.3560 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU0273961275
EUR 0.8250 0.8442 -0.0192 -2.2740 % 13.1843 %
ГЛОБАЛНИ АКЦИИ
LU0273960111
EUR 1.2840 1.3129 -0.0289 -2.2010 % 10.4801 %
КОМБИНАЦИЯ АКЦИИ
LU0272939215
EUR 1.4175 1.4307 -0.0132 -0.9230 % 12.5715 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849104
EUR 16.8092 16.7501 0.0591 0.3530 % 13.0486 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ГЛОБАЛЕН
LU0347745878
EUR 1.4515 1.4568 -0.0053 -0.3640 % 9.1928 %
Глобални облигации
LU0730413092
EUR 13.0450 13.0088 0.0362 0.2780 % 4.8608 %
Абсолютна възвръщаемост
LU0273968288
EUR 1.3752 1.3752 0.0000 0.0000 % 1.9120 %
Доход плюс
LU0385660161
EUR 1.5802 1.5787 0.0015 0.0950 % 3.3081 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU1104498362
USD 15.6834 16.0973 -0.4139 -2.5710 % 10.5991 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849369
USD 18.9218 18.9123 0.0095 0.0500 % 10.4632 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ САЩ
LU1102789424
USD 14.4770 14.5606 -0.0836 -0.5740 % 8.1027 %
Доход плюс
LU0273967041
USD 1.2892 1.2887 0.0005 0.0390 % 2.0017 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU0391044665
BGN 1.5546 1.5908 -0.0362 -2.2760 % 13.1853 %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU1199652337
BGN 21.5125 21.4940 0.0185 0.0860 % 3.1334 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU1334637631
BGN 24.2994 24.2987 0.0007 0.0030 % 7.4049 %

Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, e-mail: mutual_funds@postbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu., или да се свържат с Банката на телефон 0700 18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.