Тримесечни отчети - 2021

Тримесечни отчети на фондовете, предлагани от Пощенска банка за 2021 г.:

 

Фонд от фондове - Глобален - нискорисков - тримесечен отчет 2021 Q2

Фонд от фондове - Глобален - среднорисков - тримесечен отчет 2021 Q2

Фонд от фондове - Глобален - високорисков - тримесечен отчет 2021 Q2

Доход Плюс USD - тримесечен отчет 2021 Q2

Развиваща се Европа - тримесечен отчет 2021 Q2

Доход плюс EUR - тримесечен отчет 2021 Q2

Фонд от фондове - Глобални Развиващи се пазари - тримесечен отчет 2021 Q2

Фонд от фондове - Комбинация акции - тримесечен отчет 2021 Q2

Фонд от фондове - Балансирана комбинация Глобален - тримесечен отчет 2021 Q2

Фонд акции - ГЛОБАЛНИ АКЦИИ - тримесечен отчет 2021 Q2

Фонд ГЛОБАЛНИ ОБЛИГАЦИИ - тримесечен отчет 2021 Q2

Фонд от фондове - БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ САЩ - тримесечен отчет 2021 Q2

Фонд от фондове – Фокус социално отговорни инвестиции - тримесечен отчет 2021 Q2

Абсолютна възвръщаемост- тримесечен отчет 2021 Q2