ИнформацияСхема на работа

 

Предложете Вашите стоки и услуги при условия на отсрочено плащане, без да натоварвате допълнително оборотния капитал на компанията си.

Предимства на експортния факторинг без регрес:

  • По-голяма конкурентоспособност на международните пазари
  • 100% сигурност за получаване на дължимите Ви плащания по експорта.

Експортният факторинг без регрес е предназначен за фирми:

  • Български износители, търгуващи с държави от Европа, Северна и Южна Америка, Югоизточна Азия – общо над 70 държави в цял свят. Благодарение на членство във асоциацията Factors Chain International (FCI).

Експортният факторинг без регрес включва:

  • Оборотно финансиране чрез авансово плащане до 80% от стойността на прехвърлените вземания в деня на износа
  • До 100% покритие на кредитния риск и оценка на кредитоспособността на чуждестранния купувач
  • Административно-счетоводно управление на търговските вземания
  • Събиране на търговските вземания в страната на купувача чрез нашите партньори от FCI
  • Подобряване на балансовите показатели за задлъжнялост.