Факторинг услугите се делят според подхода към риска и произхода на транзакцията.Според подхода към риска факторинг услуги се предлагат - с регрес и без регрес. Според произхода на транзакцията факторингът е вътрешен (при търговия на вътрешния пазар) и международен (при трансгранична търговия) т.е. експортен или импортен факторинг.

 

Прочети повечеСкрий
 • Вътрешен факторинг

  Вътрешният факторинг с регрес е услуга, с която набавяте допълнителен оборотен капитал, за да увеличите продажбите си на българския пазар.

 • Експортен факторинг

  Експортният факторинг без регрес Ви дава възможност да предложите Вашите стоки и услуги при условия на отсрочено плащане, без да натоварвате допълнително оборотния капитал на компанията си.

 • Обратен факторинг

  Пощенска банка предоставя факторинг услуги на доставчиците Ви. Нашият клиент се явява купувачът по вътрешен или импортен факторинг и плаща задълженията си към доставчиците на датата на падежа им.

 • Back-to-Back факторинг

  Получавате авансови плащания по търговските си вземания от продажбите и плащате със значителна отсрочка търговските си задължения на едни и същ кореспондент.