Факторинг услуги

 

Факторинг е покупката на търговски вземания и е предназначен да спомогне за разрешаването на основните проблеми, съпътстващи продажбите на отложено плащане, които плащания вече се превръщат в стандарт, предпочитан от купувачите както на международните пазари, така и в България.

Продажбата на отложено плащане обаче създава и редица проблеми, основните от които са липса на оборотни средства и проблеми със събирането на вземанията. Тук на помощ идва факторинг компанията, която чрез процедурите си за проучване на платежоспособността на купувачите, за ефективен кредитен контрол и за събиране на дължимите средства предоставя уникален пакет от финансови услуги, който включва:

  • Оборотно финансиране без допълнителни обезпечения
  • До 100% покритие на кредитния риск, произтичащ от евентуална несъстоятелност или фалит на купувачите
  • Събиране на търговските вземания
  • Административно-счетоводно управление на търговските вземания

Ефективността на факторинг услугите се доказва от факта, че през последните години те регистрират изключителен растеж в световен мащаб и са все по-важен източник на оборотно финансиране, като годишният факторинг оборот в България за 2011 г. е над 1 милиард евро.

 

Оборотно финансиране

В случай че имате нужда от оборотно финансиране, отдел "Факторинг" на Пощенска банка би могъл да предостави такова преди датата на падежа на вземанията.

Покритие на кредитен риск

до 100% покритие на кредитния риск при финансова невъзможност (несъстоятелност, ликвидация) на купувача да изплати пълната стойност на фактурата, за която е получил стоки или услуги.

Административно управление

Отдел "Факторс" води административно-счетоводно сметките на купувачите в собствената си счетоводна книга. Вие получавате редовни сведения за състоянието на търговските си вземания и сте напълно информирани за действията на своите купувачи.

Събиране

Систематично следене датите на падеж и регулярно напомняне на купувачите за дължимите плащания, съобразявайки действията с Вашите изисквания.