Пощенска банка е първата банка, която още през 2004 г. започва да предлага факторинг услуги на българския пазар чрез търговското представителство на "Юробанк И Еф Джи Факторс" СА. От 2006 г. се регистрира клон "Юробанк И Еф Джи Факторс" СА и активно се предлага пълният набор от факторинг продукти, като основно внимание се обръща на вътрешния и експортния факторинг. С цел подобряване на качеството предлаганите услуги и оптимизиране на оперативния процес от 2012 г. факторинг дейността е прехвърлена към "Корпоративно банкиране" на Пощенска банка.

Факторингът като иновативен продукт за предоставяне на необезпечено оборотно финансиране и събиране на търговски вземания от професионален и специализиран екип е все по-често предпочитан продукт от корпоративните клиенти спрямо стандартите оборотни кредити, което обуславя и сериозния пазарен ръст на продукта, като за 2011 г. оборотът за България достигна 1 милиард евро.

По данни за 2011 г. Пощенска банка е лидер на пазара за експортния факторинг с 55% пазарен дял и с дял от цялостния факторинг оборот 34%.

Прочети повечеСкрий
  • Факторинг елементи

    Факторинг е покупката на търговски вземания и е предназначен да спомогне за разрешаването на основните проблеми, съпътстващи продажбите на отложено плащане, които плащания вече се превръщат в стандарт, предпочитан от купувачите както на международните пазари, така и в България.

  • Факторинг продукти

    Пощенска банка предлага специални факторинг услуги според нуждите и потребностите на клиентите.

  • За факторинга

    "Юробанк Факторс", клон България, е факторинговата компания на "Юробанк България" АД. "Юробанк Факторс" (с предходно наименование "Юробанк И Еф Джи Факторс") е основана през 1999 г. година в Атина и е водеща компания в областта на вътрешния и международния факторинг в Гърция (със съответно 34% и 50% пазарен дял през 2006 г.). През 2004 г. "Юробанк Факторс" открива търговско представителство в България, което до края на 2006 г. предлага предимно международни факторинг услуги на български фирми - износители и вносител...