Свържете се с нас още днес, за да откриете подходящото финансово решение:


"И Ар Би Лизинг България" ЕАД

Офис Парк Пощенска банка
сграда А, етаж 4, офис 2
ул. "Околовръстен път" N260
район "Витоша"
гр. София, п.к. 1766

тел.: тел. (02) 92 36 070 и (02) 92 36 071
E-mail: officeerbleasingbulgaria.bg
 

"И Ар Би Лизинг България" - клон Пловдив
ул. "Антим I", №2
гр. Пловдив
тел.: + 359 32 655901/ 32 655918
         + 359 32 655951/ 32 655954

"И Ар Би Лизинг България" - клон Варна
бул. "Дръзки" №1-5, ет.2
гр. Варна
тел.: +359 52 688 501/  52 688 514

"И Ар Би Лизинг България" - клон Русе
ул. Александровска №97, Бизнес Център Пощенска Банка
гр. Русе
тел.: +359 82 81 29 81

"И Ар Би Лизинг България" - клон Бургас
ул. Царица Йоанна  № 11-13
гр. Бургас
тел.: +359 56 87 69 01/  56 87 69 02

Банкови сметки на "И Ар Би Лизинг България" ЕАД:

в български левове:в евро:
"Юробанк България" АД"Юробанк България" АД
Банков код: BPBIBGSFSWIFT код: BPBIBGSF
Сметка №: BG 87 BPBI 794210 22608701Сметка №: BG 69 BPBI 7942 14 22608701