Телефонно банкиране

Съчетайте динамичното си ежедневие с възможността да бъдете информиран и да контролирате Вашите финанси.

С едно обаждане на 0700 18 555 може да получите справка и да разполагате със средствата по Вашите сметки в Пощенска банка.

Защо да изберете "Телефонно банкиране“ от Пощенска банка? 

 • Мобилност – имате свободата да извършвате необходимите ежедневни банкови операции без да посещавате банков клон.  Вашият телефон е Вашият банков клон, в офиса, от дома, в България и чужбина.
 • Сигурност – при всяко влизане в менюто на услугата се изисква персонална идентификация, която включва лични данни, известни само на Вас – ЕГН и ПИН код за услугата. С цел допълнителна сигурност за Вас и Вашите средства, телефонните разговори се записват и съхраняват.

 • Персонално обслужване – нашите експерти от Центъра за обслужване на клиенти Ви познават и са на разположение да Ви предоставят информация и справки, 7 дни в седмицата.

С "Телефонно банкиране“ можете да извършвате следните банкови операции:

За индивидуални клиенти:

 • Получавате справки за:
  • Баланс, разполагаема сума и движение по Вашите разплащателни, спестовни и депозитни сметки в банката
 • Нареждате преводи:
  • Между Вашите сметки в Пощенска банка, включително преводи във валута. Това включва погасяване на вноски по кредитна карта, потребителски и жилищни кредити от Пощенска банка
  • Междубанкови преводи в лева от Ваша сметка в лева или валута*
 • И още:
  • Заявявате преиздаване на банкова карта
  • Заявявате преиздаване на ПИН на кредитна карта
  • Заявявате промяна на кредитен лимит на кредитна карта

За клиенти „Банкиране малък бизнес“:

 • Получавате справки за:
  • Баланс, разполагаема сума и движение по Вашите разплащателни, спестовни и депозитни сметки в банката
  • Ползваните от Вас  кредитни продукти, в т.ч. размера на  редовната/просрочената главница, лихви, такси и предстоящите месечни  погасителни  вноски  на отпуснати кредити и  падежната им дата
  • Операции и наличност/лимит по кредитни/ дебитни карти
  • Блокирате дебитни/кредитни карти

За да банкирате през Вашия телефон е необходимо:

 • Да имате открита сметка (разплащателна, спестовна или депозитна), кредитна карта в Пощенска банка или кредит в Пощенска банка
 • Да посетите еднократно клон на Банката и да подадете безплатно заявление-договор за регистрация

Услугата е достъпна за индивидуални клиенти, български и чуждестранни граждани, над 18 години, както и за клиенти на “Банкиране малък бизнес“

* При нареждане на междубанкови преводи в левове от сметка във валута се извършва превалутиране по актуален обменен курс на банката.

Как да се регистрирате за услугата?
 

Заповядайте в най-удобния клон на банката, за да подадете безплатно заявление-договор за регистрация.

 • След като заявите услугата, на посочения от Вас мобилен номер, ще получите SMS с временна парола за достъп до услугата "Телефонно банкиране“. Паролата ще е валидна 24 часа.
 • От същия номер, се обадете на 0700 18 555 и потвърдете регистрацията си, като изберете опцията за услугата "Телефонно банкиране“ от автоматичното меню (опция 4).
 • След като се идентифицирате и въведете временната парола за достъп ще можете да създадете Вашия ПИН код за "Телефонно банкиране“ (комбинация от шест цифри, по Ваш избор).

Вашата регистрация вече е активна и можете да използвате услугата.

Всеки път когато желаете да използвате услугата "Телефонно банкиране“, наберете 0700 18 555 от произволен телефон с тонално набиране и следвайте няколко лесни стъпки:

1. Изберете опцията за извършване на банкови операции чрез услугата "Телефонно банкиране“ (опция 4) от автоматичното меню на Центъра за обслужване на клиенти

2. Идентифицирайте се с Вашия ЕГН и ПИН код за "Телефонно банкиране“

3. След успешна идентификация наш експерт е на Ваше разположение, за да Ви предостави справка или да извърши заявените от Вас, платежни и други операции.

 • Регистрация за услугата – безплатна
 • Такси и комисиони за преводи съгласно Tарифа на банката
 • Лимити за преводи (24 часа) чрез "Телефонно банкиране“, валидни за индивидуални лица

   

  Лимити за преводи (24 часа)

  Вътрешнобанков превод към сметка на друг клиент или изходящи междубанкови преводи*

  400 лева

  Вътрешнобанков превод между собствени сметки

  29 999 лева

   

  * Може да заявите промяна в посочените лимити като подадете заявление в клон на банката. Стойността на лимита може да бъде намалена/увеличена в размер от 0.01 до 2 000 лева.

 • Набирането на номер 0700 18 555 се таксува по следния начин:

  • От стационарен номер на Vivacom на цената на един градски разговор
  • От всички останали (стационарни на други оператори и мобилни) – според тарифния план на абоната за обаждане към фиксиран номер на Vivacom