Такси и комисиони

Мобилното приложение на Пощенска банка m-Postbank може да бъде свалено безплатно.

При ползване на m-Postbank са в сила същите такси като тези за интернет банкирането e-Postbank на Пощенска банка, които са значително по-ниски , в сравнение с таксите при банкиране в офис на банката.

Имаш възможност да спестиш над 50 процента от размера на таксите за извършване на преводи в офис на банката, използвайки мобилното приложение m-Postbank. Можеш да видиш как в таблицата:

Вътрешнобанков Стандартен Експресен
Превод между сметки на клиента Превод между сметки на различни клиенти Междубанков превод (Бисера) Междубанков превод (RINGS)
В клон на банката 2.50 BGN 2.50 BGN 4.00 BGN 20.00 BGN
e-Postbank / m-Postbank без такса 0.50 BGN 0.95 BGN 12.00 BGN
Спестяваш 2.50 BGN
(100%)
2.00 BGN
(80%)
3.05 BGN
(76%)
8.00 BGN
(40%)