Такси и комисиони

Мобилното приложение на Пощенска банка m-Postbank може да бъде свалено безплатно.

 При ползване на m-Postbank са в сила същите такси като тези за интернет банкирането e-Postbank на Пощенска банка, които са значително по-ниски , в сравнение с таксите при банкиране в офис на банката.

Имаш възможност да спестиш над 50 процента от размера на таксите за извършване на преводи в офис на банката, използвайки мобилното приложение m-Postbank. Можеш да видиш как в таблицата: