Нареждане на преводи

Можеш да нареждаш преводи между твои сметки в банката, да правиш плащания по твои кредитни карти или да заплатиш битовите си задължения и данъци. Достатъчно е да влезеш в мобилното си приложение.

Можеш да извършваш и преводи към трети лица в България до определен лимит.*

  • За да можеш да извършиш превод към трето лице е необходимо да имаш инсталиран и активиран софтуерен токън m-Token Postbank.
  • Имаш възможност да извършваш преводи до 3 000 валутни единици дневно.
  • След като наредиш превод към трето лице, е необходимо да го потвърдиш със софтуерния токън.
  • Можеш да проследиш статуса на превода в m-Postbank, меню „Преводи“.
  • Лимитът  за преводи в мобилното банкиране m-Postbank е част от твоя общ лимит за интернет банкирането e-Postbank.