Често задавани въпроси

 • За какво служи ПИН кодът?

Ти създаваш и определяш своя ПИН код. Той ти дава възможност по-удобно и по-бързо да влезеш в приложението, без да е необходимо да въвеждаш потребителското име и парола, които използваш зa вход в е-Postbank. Възможност да създадеш ПИН код за улеснен достъп ще получиш още с първото влизане в мобилното приложение. В случай че не зададеш ПИН код, но желаеш да се възползваш от тази възможност в бъдеще, можеш да го направиш по всяко време през мобилното приложение в меню "Настройки“ – "Вход с ПИН“.

 • Какви са изискванията към ПИН кода?

 ПИН кодът ти трябва да бъде между 6 и 12 цифри. 
 

 • Какво ще се случи ако забравя своя ПИН код?

Ако забравиш своя ПИН код, е необходимо да влезеш в приложението отново с потребителското си име и парола за e-Postbank или с пръстов отпечатък, ако си активирал такъв. След това можеш да създадеш нов ПИН код от меню "Настройки“ – "Вход с ПИН“.
 

 • Какво трябва да направя ако забравя потребителското си име и парола за интернет банкирането e-Postbank на Пощенска банка?

При забравено потребителско име и парола е необходимо да посетиш удобен за теб клон на Пощенска банка, за да получиш от нашите служители нова скреч карта, съдържаща потребителско име и парола за интернет банкиране.
Юридическите лица е необходимо да посетят обслужващия ги клон.

 • Достатъчно сигурно ли е приложението за мобилно банкиране на Пощенска банка?

Нивото на сигурност на мобилното приложение m-Postbank е еднакво с това на интернет банкирането e-Postbank. За да го ползваш безпроблемно е необходимо да спазваш някои основни предпазни мерки, за предотвратяване на евентуална злоупотреба с твоите лични данни. Важно е да използваш опцията "Изход“, когато приключиш с използването на мобилното приложение. Също така като допълнителна мярка за сигурност, твоята сесия ще изтече, в случай че не си използвал мобилното приложение повече от 5 минути.

 • Какво е необходимо за извършване на превод към сметка на трето лице в страната?

Необходимо е мобилното устройство, което използваш да бъде посочено като доверено във твоето интернет банкиране e-Postbank. Информация как можеш да направиш това ще намериш в раздел "Начини на подписване на преводи“.

 • Кое устройство може да бъде доверено?

За да се довери дадено устройство е необходимо да си влизал през него в мобилното приложение m-Postbank поне веднъж. При всеки първоначален вход с потребителско име и парола с дадено устройство се изисква да въведеш име за него, което ще се визуализира в интернет банкирането ти, в меню "Настройки“, секция "Мобилни устройства“.

 •   По какъв начин се доверява мобилно устройство в e-Postbank?

Необходимо е да имаш инсталиран сертификат от Пощенска банка или да притежаваш и използваш квалифициран електронен подпис (КЕП). В меню "Настройки" на твоето интернет банкиране е добавена секция "Мобилни устройства". Там можете да откриеш информация за всички устройства, от които си достъпвал мобилното приложение m-Postbank. Избери бутон "Довери" за устройството, което искаш да използваш за преводи към трети лица.

 • Какво е необходимо да се направи при загуба или кражба на доверено устройство?

Необходимо е да извършиш следните действия:
Влез в интернет банкирането e-Postbank и от секция "Мобилни устройства“ избери "Премахни от доверени“ за даденото мобилно устройство. За извършването на това действие не е необходимо да притежаваш сертификат или квалифициран електронен подпис.
Имаш възможност да се свържеш с Центъра за обслужване на клиенти на Пощенска банка на телефон *7224, където да съобщиш за загубено или откраднато устройство, което искаш да изтриеш като доверено.
За твое удобство за изгубено или откраднато устройство, което искаш да изтриеш като доверено, можеш да съобщиш и във всеки клон на Пощенска банка.

 •   Какви преводи могат да се извършват към трети лица?

Имаш възможност да извършваш вътрешнобанкови и междубанкови преводи към трети лица в страната, с лимит 3 000 валутни единици дневно, след като предварително си доверил ползваното от теб устройство.

 • Общ ли е лимитът за услугите интернет банкиране и мобилно банкиране?

Лимитът за преводи през мобилното банкиране m-Postbank е част от твоя общ лимит за интернет банкирането e-Postbank.

 • За какъв период важи лимитът на мобилното банкиране?

Лимитът е дневен за всяка една твоя сметка и важи за период от 00:00 часа до 23:59 часа.

 • Може ли лимитът да бъде променян?

Имаш възможност единствено да намаляваш определения от банката лимит за приложението m-Postbank. Това може да бъде извършено във всеки един клон на Пощенска банка.

 • За какъв период се доверява дадено устройство?

Доверяване на устройството е свързано с валидността на сертификата/квалифицирания електронен подпис (КЕП), с който е доверено. При изтичане на валидността на твоя сертификат или КЕП, устройството става автоматично недоверено и от него не може да се извършват преводи към трети лица. След издаването на нов сертификат/КЕП е необходимо да повториш процеса по доверяване. 

 • За всички ли комунални задължения получавам известие?

Известия се получават само при ново задължение към някой от абонираните ти доставчици.

 • Как да получавам известия за нови комунални задължения на своето устройство?

Необходимо е да разрешиш получаване на известия от мобилното приложениe m-Postbank в  меню  Настройките на своето устройство.

В случай, че не желаеш да получаваш  известия, можеш да ги забраниш от същото меню.

 • Ако използвам повече от едно устройство къде ще получавам известия?

 Известия се получават на последното устройство, от което си осъществил вход в мобилното банкиране. В случай, че използваш друго устройство, известията ти ще бъдат автоматично прехвърлени към него.

 • Получавам известия за нови комунални задължения, но след вход в мобилното банкиране не ги откривам?

Ако междувременно си заплатил свое задължение е възможно то да е било подадено предварително от доставчика и статусът му все още да не е актуализиран.

Възможно е друг потребител да е използвал твоето устройство за достъп до мобилното приложение, като в такъв случай ти получаваш неговите известия. В този вариант потребителят или трябва да влезе от друго устройство, или можеш да се свържеш с Центъра за обслужване на клиенти на *7224 и имейл klienti@postbank.bg , където колегите ще ти съдействат.

 • За всички устройства ли може да се използва вход с пръстов отпечатък в мобилното банкиране ?

На всички устройства с операционна система IOS или Android*, които поддържат сензор за  пръстов отпечатък може да бъде активиран вход с пръстов отпечатък.

* Устройствата с Android е нужно да използват API Android Fingerprint

 • Има ли ограничения при използването на вход с пръстов отпечатък при повече от един потребител?

Вход с пръстов отпечатък може да бъде използван само за един потребител, на едно устройство.

 • Телефонът ми поддържа пръстов отпечатък, но не мога да го активирам за улеснен вход в мобилното приложение?

Необходимо е да провериш дали е добавен пръстов отпечатък на твоето устройство. След вход в мобилното банкиране в меню „Настройки“ имаш възможност да активираш опцията като алтернативен вход в m-Postbank.

 • Изпращат ли се данните за пръстовия ми отпечатък?

Новата функционалност се базира изцяло на вградените технологии и защити в телефона на потребителя и данните за пръстовия отпечатък не са достъпни за Пощенска банка.