Такси и комисиони

Използвайки удобството на онлайн банкирането ни имаш възможност да спестиш над 50 процента от размера на таксите за извършване на преводи в офис на банката.

Можеш да видиш как в таблицата по-долу:

 

  •  За Индивидуални клиенти:
Вътрешнобанков Стандартен Експресен
Превод между сметки на клиента Превод между сметки на различни клиенти Междубанков превод (Бисера) Междубанков превод (RINGS)
В клон на банката 2.50 BGN 2.50 BGN 4.00 BGN 20.00 BGN
e-Postbank / m-Postbank без такса 0.50 BGN 0.95 BGN 12.00 BGN
Спестяваш 2.50 BGN
(100%)
2.00 BGN
(80%)
3.05 BGN
(76%)
8.00 BGN
(40%)

 

  • За Бизнес клиенти:   
Вътрешнобанков Стандартен Експресен
Превод между сметки на клиента Превод между сметки на различни клиенти Междубанков превод (Бисера) Междубанков превод (RINGS)
В клон на банката 2.00 BGN 2.00 BGN 4.00 BGN 20.00BGN
e-Postbank / m-Postbank без такса 0.50 BGN 1.20 BGN 10.00 BGN
Спестяваш 2.00 BGN
(100%)
1.50 BGN
(75%)
2.80 BGN
(70%)
10.00 BGN
(50%)