Достъп до системата и нареждане на преводи

Достъп до дигиталните канали за банкиране

За да използваш системата за интернет банкиране е необходимо да въведеш своите данни за вход – потребителско име и парола в e-Postbank на адрес https://e-postbank.bg . 

Банкирай в движение и с приложението за мобилно банкиране m-Postbank. Виж как можеш да свалиш приложението тук. За достъп до m-Postbank въведи своите потребителско име и парола за e-Postbank.

За да повишим сигурността и в изпълнение на Директивата за платежните услуги (Регламент (ЕС) 2015/2366), е необходима допълнителна идентификация при първи вход в услугите интернет и мобилно банкиране и на определен период от време след това.

Идентификацията се извършва чрез въвеждане на еднократен код, който получаваш чрез смс или автоматично обаждане (налично в e-Postbank).

 

Извършване на преводи и плащания

През дигиталните канали на Банката можеш да извършваш както преводи между свои сметки, така и към други получатели. Можеш също да плащаш удобно своите битови сметки и данъчни задължения.

Използвай удобството на дигиталните канали и спести от такси! Научи тук колко можеш да спестиш, като банкираш онлайн.

Операции, които не изискват допълнително потвърждаване в дигиталните канали:

 • Преводи между собствени сметки

 • Погасяване на задължения по собствена кредитна карта

 • Плащане на битови сметки от вече създаден и потвърден абонамент

Потвърждаване на операции към трети лица в e-Postbank и m-Postbank*:

За да е гарантирана сигурността при извършване на преводи към трети лица е необходимо използването на едно от следните средства, в зависимост от вида на операцията:

 • Софтуерен токън m-Token Postbank - заяви и активирай софтуерен токън в меню Сигурност>>Управление на токън в профила си за интернет банкиране e-Postbank и само в рамките на няколко минути ще имаш готовност да потвърждаваш по сигурен и удобен начин своите платежни операции. Научи повече тук.
 • Цифров сертификат + еднократен код, получен чрез СМС (SMS OTP)   
 • Квалифициран електронен подпис (КЕП) + еднократен код, получен чрез СМС (SMS OTP)  
  Виж повече за необходимите средства за потвърждаване на преводи и плащания:

 

 


Превод към трети лица Плащане на данъци
Плащане на битови сметки без абонамент
Създаване и редактиране на абонамент за битови сметки
През e-Postbank
 • Цифров сертификат и SMS OTP

 • КЕП и SMS OTP

 • Софтуерен токън

 • Софтуерен токън

 • SMS OTP

 • Софтуерен токън

 • SMS OTP

 • Софтуерен токън

 • SMS OTP

През m-Postbank
 • Софтуерен токън

 • Софтуерен токън

 • SMS OTP

 • Софтуерен токън

 • SMS OTP

 • Софтуерен токън

 • SMS OTP

 

Какво представлява цифровият сертификат предоставен от Юробанк България? 

Цифровият сертификат е средство за удостоверяване на твоята самоличност и правото ти за достъп до информация и услуги ,както и за електронно подписване в системата на Интернет банкирането e-Postbank. Той се издава от сертифицираща организация (Certification Authority – СА). 
Използването на издаден чрез "Юробанк България" цифров сертификат е безплатно и ползването му е ограничено само в рамките на e-Postbank. Препоръчително е да се защити ползването му в браузъра на вашето устройство с парола. Банката може да наложи допълнителни мерки за сигурност при използването на такъв сертификат.

Какво представлява квалифицираният електронен подпис (КЕП)? 
Това е цифров сертификат, издаден от лицензирани доставчици на удостоверителни услуги (ДУУ) (https://crc.bg/bg/rubriki/560/elektronni-udostoveritelni-uslugi), по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

В определени случаи за извършването на превод е необходимо въвеждането на допълнителна еднократна парола за потвърждаване на преводи, която получаваш чрез SMS или с автоматично обаждане на мобилен номер, посочен от теб.

* Операциите към трети лица в мобилното банкиране m-Postbank могат да се потвърждават само със софтуерен токън m-Token Postbank. За извършване на операции към трети лица в e-Postbank е възможно използването на едно от изброените средства.

 

В зависимост от използваните от теб операционна система и браузър е необходимо да бъдат инсталирани съответните компоненти и да се извършат определени настройки.
Необходимите настройки за работа с цифров сертификат или КЕП ще откриеш след вход в e-Postbank, меню Настройки >> Технически изисквания.

 

Цифров сертификат от Пощенска банка

За да използваш цифров сертификат издаден от Пощенска банка е необходимо да инсталираш удостверителни сертификати на Пощенска банка

 • Можеш да заявиш сертификат през твоя профил в e-Postbank, меню Сигурност >> Сертификати, бутон "Заяви сертификат“.


С цел запазване на твоя сертификат от неправомерно използване, моля, не го предоставяй на други лица и не го инсталирайт на компютри, до които имат достъп други лица. 

 

Квалифициран електронен подпис

 • Инсталирай КЕП и придружаващия го софтуер на твоя компютър, съгласно инструкциите на издателя му.
 • Регистрирай за работа твоя КЕП в e-Postbank.bg от меню Сигурност >> Сертификати, бутон "Регистрирай КЕП“.


Регистриране на КЕП в e-Postbank.bg се извършва еднократно , за срока на неговата валидност.
Можеш да го използваш на повече от един компютър, след като го инсталираш според инструкциите на издателя му.
 

За спиране на използването на твоя КЕП в e-Postbank e необходимо да попълниш и регистрираш в клон на банката молба по образец.

ВАЖНО!

Юробанк България обръща внимание на следните съвети за сигурност при работата ти с квалифициран електронен подпис,  които ще ти осигурят нужната степен на защита:

• Квалифицираният електронният подпис (КЕП) е равностоен на собственоръчно положен подпис върху хартиен документ, затова моля, пази своя КЕП, така както съхраняваш личните си документи;

• Поставяй смарт-картата в четеца или USB ключа в компютъра само в момента на подписване на транзакциите и след това незабавно го отстранявай от компютъра;

• Всяко оставяне на подписа включен в компютъра създава условие за злонамерено използване и потенциална злоупотреба  с негативни последствия за автора на подписа;

• Незабавно уведоми издателя на електронният подпис и банката, при съмнение за неправомерното му използване.

• Успешното регистриране на КЕП в e-Postbank.bg, анулира използвания до момента цифров сертификат. Препоръчваме ти да го изтриеш от уеб браузъра си, тъй като банката няма да приеме подписани с него плащания.

• При подновяване или замяна на сертификат всички подписани, но необработени платежни нареждания (с бъдеща дата на изпълнение или със статус "Чака изпълнение") ще бъдат отказани.  Необходимо е да бъдат наредени и подписани отново.