Достъп до системата и нареждане на преводи

В изпълнение на Директивата за платежните услуги (Регламент (ЕС) 2015/2366), ще бъде необходима допълнителна идентификация при първи вход в услугите интернет и мобилно банкиране и на определен период от време след това.

Идентификацията ще се извършва чрез въвеждане на еднократен код, който ще получаваш чрез смс или автоматично обаждане (налично в e-Postbank).

За да използваш системата за интернет банкиране е необходимо да въведеш своите данни за вход – потребителско име и парола в e-Postbank на адрес https://e-postbank.bg .
Това е достатъчно, за да получаваш информация по всички продукти, които ползваш, да извършваш преводи между собствени сметки и плащания на битови задължения.

За да е гарантирана сигурността при извършване на преводи към трети лица е необходимо използването на едно от следните средства:

  • Софтуерен токън m-Token Postbank - активирайте софтуерен токън в меню Сигурност>>Управление на токън само в рамките на няколко минути за лесно и сигурно потвърждаване на Вашите преводи. Научете повече тук.
  • Цифров сертификат + еднократен код, получен чрез СМС (SMS OTP)   
  • Квалифициран електронен подпис (КЕП) + еднократен код, получен чрез СМС (SMS OTP)  

Можеш да заявиш Цифров сертификат или да регистрираш КЕП в твоя профил в e-Postbank, меню Сигурност >> Сертификати.

Какво представлява цифровият сертификат предоставен от Юробанк България?

Цифровият сертификат е средство за удостоверяване на твоята самоличност и правото ти за достъп до информация и услуги ,както и за електронно подписване в системата на Интернет банкирането e-Postbank. Той се издава от сертифицираща организация (Certification Authority – СА).
Използването на издаден чрез "Юробанк България" цифров сертификат е безплатно и ползването му е ограничено само в рамките на e-Postbank. Препоръчително е да се защити ползването му в браузъра на вашето устройство с парола. Банката може да наложи допълнителни мерки за сигурност при използването на такъв сертификат.


Какво представлява квалифицираният електронен подпис (КЕП)?
Това е цифров сертификат, издаден от лицензирани доставчици на удостоверителни услуги (ДУУ) ( http://www.crc.bg/section.php?id=182&lang=bg ), по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

В определени случаи за извършването на превод е необходимо въвеждането на допълнителна еднократна парола за потвърждаване на преводи, която получаваш чрез SMS или с автоматично обаждане на мобилен номер, посочен от теб.
 

В зависимост от използваните от теб операционна система и браузър е необходимо да бъдат инсталирани съответните компоненти и да се извършат определени настройки.
Необходимите настройки за работа с цифров сертификат или КЕП ще откриеш след вход в e-Postbank, меню Настройки >> Технически изисквания.

 

Цифров сертификат от Пощенска банка

За да използваш цифров сертификат издаден от Пощенска банка е необходимо да инсталираш удостверителни сертификати на Пощенска банка

  • Можеш да заявиш сертификат през твоя профил в e-Postbank, меню Сигурност >> Сертификати, бутон "Заяви сертификат“.


С цел запазване на твоя сертификат от неправомерно използване, моля, не го предоставяй на други лица и не го инсталирайт на компютри, до които имат достъп други лица. 

 

Квалифициран електронен подпис

  • Инсталирай КЕП и придружаващия го софтуер на твоя компютър, съгласно инструкциите на издателя му.
  • Регистрирай за работа твоя КЕП в e-Postbank.bg от меню Сигурност >> Сертификати, бутон "Регистрирай КЕП“.


Регистриране на КЕП в e-Postbank.bg се извършва еднократно , за срока на неговата валидност.
Можеш да го използваш на повече от един компютър, след като го инсталираш според инструкциите на издателя му.
 

За спиране на използването на твоя КЕП в e-Postbank e необходимо да попълниш и регистрираш в клон на банката молба по образец.

ВАЖНО!

Юробанк България обръща внимание на следните съвети за сигурност при работата ти с квалифициран електронен подпис,  които ще ти осигурят нужната степен на защита:

• Квалифицираният електронният подпис (КЕП) е равностоен на собственоръчно положен подпис върху хартиен документ, затова моля, пази своя КЕП, така както съхраняваш личните си документи;

• Поставяй смарт-картата в четеца или USB ключа в компютъра само в момента на подписване на транзакциите и след това незабавно го отстранявай от компютъра;

• Всяко оставяне на подписа включен в компютъра създава условие за злонамерено използване и потенциална злоупотреба  с негативни последствия за автора на подписа;

• Незабавно уведоми издателя на електронният подпис и банката, при съмнение за неправомерното му използване.

• Успешното регистриране на КЕП в e-Postbank.bg, анулира използвания до момента цифров сертификат. Препоръчваме ти да го изтриеш от уеб браузъра си, тъй като банката няма да приеме подписани с него плащания.

• При подновяване или замяна на сертификат всички подписани, но необработени платежни нареждания (с бъдеща дата на изпълнение или със статус "Чака изпълнение") ще бъдат отказани.  Необходимо е да бъдат наредени и подписани отново.