За да използваш системата за интернет банкиране е необходимо да въведеш своите данни за вход – потребителско име и парола в e-Postbank на адрес https://e-postbank.bg.
Това е достатъчно, за да получаваш информация по всички продукти, които ползваш, да извършваш преводи между собствени сметки и плащания на битови задължения.

За да е гарантирана сигурността при извършване на преводи към трети лица е необходимо използването на сертификат. В e-Postbank могат да се използват два вида сертификати:

  • Цифров сертификат
  • Квалифициран електронен подпис (КЕП)

Можеш да заявиш Цифров сертификат или да регистрираш КЕП в твоя профил в e-Postbank, меню Сигурност >> Сертификати.

Какво представлява цифровият сертификат предоставен от Юробанк България?

Цифровият сертификат е средство за удостоверяване на твоята самоличност и правото ти за достъп до информация и услуги ,както и за електронно подписване в системата на Интернет банкирането e-Postbank. Той се издава от сертифицираща организация (Certification Authority – СА).
Използването на издаден чрез "Юробанк България" цифров сертификат е безплатно и ползването му е ограничено само в рамките на e-Postbank. Препоръчително е да се защити ползването му в браузъра на вашето устройство с парола. Банката може да наложи допълнителни мерки за сигурност при използването на такъв сертификат.


Какво представлява квалифицираният електронен подпис (КЕП)?
Това е цифров сертификат, издаден от лицензирани доставчици на удостоверителни услуги (ДУУ) (http://www.crc.bg/section.php?id=182&lang=bg), по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

В определени случаи за извършването на превод е необходимо въвеждането на допълнителна еднократна парола за потвърждаване на преводи, която получаваш чрез SMS или с автоматично обаждане на мобилен номер, посочен от теб.