Online срочен депозит

Открийте бързо, лесно и удобно "Online срочен депозит" от всяка точка на света, без да посещавате офис на банката.

Научете повече за процеса по откриване на онлайн срочен депозиттук.

Какви са предимствата на депозита?

 • Създавате и управлявате депозита онлайн – само с няколко лесни стъпки през Вашето интернет банкиране – e-postbank;
 • Ниска минимална сума за откриване - 100 BGN/EUR/USD;
 • Лихвен процент – по-висок от стандартни срочни депозити, открити в офис на банката;
 • Възможност за довнасяне по всяко време, без ограничение;
 • Без такси за откриване, внасяне на суми и теглене на падеж;
 • Ако желаете да откриете депозит във валута, в която нямате разплащателна или спестовна сметка,  можете да откриете такава онлайн.
   

 

 • Срок –  3, 6 или 12 месеца;
 • Валута – BGN, EUR или USD;
 • Подновяване – с или без  автоматично подновяване;
 • При избор на "Online срочен депозит" без автоматично подновяване, на падеж депозираната сума заедно с изплатената лихва ще бъдат преведени по друга разплащателна/спестовна сметка в същата валута, с което депозитната сметка се закрива.
   

  BGN EUR USD
3 месеца 0.13% 0.13% 0.13%
6 месеца 0.15% 0.15% 0.15%
12 месеца 0.20% 0.20% 0.18%