Депозит 30

Искате да управлявате активно Вашите спестявания и да разполагате с тях по всяко време? Възползвайте се от възможностите на „Депозит 30“.

"Депозит 30" предоставя възможност за довнасяне и теглене на до 30% от първоначално депозирана сума по всяко време от действието на депозита, при условие че се поддържат налични средства по депозита в размер на не по-малко от минималната сума за откриване.

С "Депозит 30" получавате:

 • Фиксиран лихвен процент за целия срок на депозита
 • Може да довнасяте суми в общ размер до 30% от първоначално депозирана сума
 • Можете да теглите суми в общ размер до 30% от първоначалната сума, при условие че се поддържат налични средствата по депозита в размер на не по-малко от минималната сума за откриване

 

 

 • Срок: 30 месеца
 • Валута: български лев (BGN), евро (ЕUR), щатски долар (USD)
 • Минимална сума за откриване: 20 000 валутни единици 
 • Лихвен процент:

 

Срок BGN EUR USD
30 месеца 0.00% 0.00% 0.05%

 

 • Довнасяне: по всяко време в общ размер до 30% от първоначално депозираната сума;
 • Теглене: по всяко време в общ размер до 30% от първоначално депозираната сума, при условие, че не се нарушава минималната сума за откриване на депозита;
 • Подновяване: на падеж депозитът се подновява автоматично при условията и лихвените проценти на 12-месечен Стандартен срочен депозит в съответната валута, съгласно актуалния Лихвен бюлетин за физически лица към датата на падеж.
 • Дължимата лихва се изплаща в депозитната сметка в края на договорения срок на депозита.   
 • Предсрочно прекратяване се допуска по всяко време. При предсрочно прекратяване Банката не дължи лихва.