Депозит 30

Търсите атрактивна доходност, искате активно да управлявате и да разполагате  с Вашите спестявания?

Възползвайте се от възможностите на  новия срочен Депозит 30.

Депозит 30 съчетава атрактивна доходност, с възможност да довнасяте и да разполагате с до 30% от първоначално депозираната сума по всяко време от действието на депозита, при условие, че не нарушавате изискването за минимална сума/салдо за откриване.

С Депозит 30 получавате:

 • Фиксирана атрактивна доходност;
 • Възможност за довнасяне на суми в общ размер до 30% от първоначално депозираната сума;
 • Възможност за теглене на суми в общ размер до 30% от първоначално депозираната сума, при условиe, че не се нарушава изискването за минимална сума/салдо за откриване.

 

 • Срок: 30 месеца
 • Валута: Български лев (BGN), Евро (ЕUR), Щатски долар (USD)
 • Минимална сума за откриване: 20 000 BGN/EUR/USD
 • Лихвен процент:

 

Срок BGN EUR USD
30 месеца 0.25% 0.25% 0.25%

 

 • Довнасяне: по всяко време в общ размер до 30% от първоначално депозираната сума;
 • Теглене: по всяко време в общ размер до 30% от първоначално депозираната сума, при условие, че не се нарушава минималната сума за откриване на депозита;
 • Подновяване: на падеж депозита се подновява автоматично при условията и лихвените проценти на 12-месечен Стандартен срочен депозит в съответната валута, съгласно актуалния Лихвен бюлетин за физически лица към датата на падеж.
 • Предложението е предназначено за всички настоящи и бъдещи клиенти на банката, като тези, които желаят да открият Депозит 30 със средства от разплащателни, спестовни, депозитни сметки, следва да ги увеличат с минимум 10%;
 • Дължимата лихва се изплаща в депозитната сметка в края на договорения срок на депозита;
 • Предсрочно прекратяване се допуска по всяко време. При предсрочно прекратяване Банката не дължи лихва;
 • Пощенска банка гарантира влоговете Ви до размера, посочен в Закона за гарантиране на влоговете в банки (ЗГВБ).