Дебитна Карта Mastercard Virtual

Важно!

Моля, запознайте се с промените, свързани с новите правила за сигурност при онлайн разплащания с карти тук .

С предплатена карта Mastercard Virtual можете да:

 • Плащате стоки и услуги чрез интернет във всички български и международни сайтове, които са обозначени с логото на Mastercard;
 • Правите поръчки и плащания чрез телефон или e-mail;
 • Резервирате хотели и самолетни билети;
 • Купувате финансови инструменти по интернет /онлайн залози/;
 • Получавате суми по сметката на предплатената карта. 

НОВО! Кандидатствайте онлайн за предплатена карта Mastercard Virtual още по-бързо, лесно и удобно.

Предимства

Kартата няма магнитна лента и ПИН код, тъй като не е предназначена за ползване на банкомат или ПОС терминал. С нея можете да извършвате плащания в интернет сайтове от цял свят подобно на кредитна карта. Тя обаче не е кредитен продукт, затова и няма нужда да доказвате доход, за да се сдобиете с нея, или да мислите за лихви или вноски.

 • Без такса за издаване на картата;
 • Без такса за извършване на транзакции в интернет или по телефон;
 • Без такса за заключване (блокиране)  и отключване (отблокиране)
 • Лесно прехвърляне на суми от и към Виртуалната карта чрез:
  • Интернет банкиране "е-Postbank" – с "e-Postbank" имате възможност да получавате актуална информация и да управлявате средствата по предплатената карта и по всички  други Ваши сметки навсякъде и по всяко време;
  • Периодични плащания – чрез тази услуга може да се абонирате за автоматични плащания от и по Виртуалната карта, по предварително зададени от Вас параметри - сума, интервал между плащанията, дата на първо плащане.

И още…

На Ваше разположение е Център за обслужване на клиенти - тел. 0700 18 555, от който, чрез предварително заявената от Вас кодова дума за идентификация, можете:

 • Да получите информация за наличност по сметка, за входящи и изходящи преводи, детайли по трансакции и д.р. 
 • Да заявите заключване (блокиране), отключване (отблокиране) на виртуалната карта


 

 • Иновативен дизайн от две части, който защитава Вашите данни - никой освен Вас няма пълната информация, необходима за извършване на плащане тъй като номерът на картата и срокът на валидност са отпечатани на горната част на картата, а кодът за верификация (CVC код), необходим за проверка на картата при извършване на плащане, е отпечатан на долната част.
 • Прехвърляте по сметката на предплатената карта Mastercard Virtual единствено необходимата Ви сума -По предплатената карта Mastercard Virtual можете предварително да прехвърлите единствено сумата, необходима за покупка на стока или услуга. По този начин всички Ваши средства остават максимално защитени в разплащателната сметка.
 • Възможност да "заключвате" и "отключвате" картата -Имате възможност за периодите, през които няма да използвате картата да я заключите(блокиране). След това при желание да извършите покупка отново я отключвате (отблокиране).
 • Валута – левове и евро
 • Валидност - 3 години
 • Минимално салдо по сметка - 3 лева/ евро
 • Без такса:
  • за откриване на сметка към предплатена карта Mastercard Virtual
  • за издаване на предплатена карта Mastercard Virtual
  • за обслужване на предплатена карта Mastercard Virtual
  • за обслужване на допълнителна и/или следващата предплатена карта Mastercard Virtual
  • за електронни разплащания чрез виртуален ПОС терминал в България и чужбина (заявки по телефон или и-мейл)
  • за "заключване" и "отключване"
 • Месечна такса за обслужване на сметка  към предплатена карта Mastercard Virtual  - 0,50 лева / 0,25 евро
 • Срок на получаване на новоиздадена карта - до 10 (десет) работни дни
 • Възможност за експресна доставка на адрес
 • Дневен лимит за плащане на ПОС терминал - до 2 500 лева

Превалутиране:
Предплатена карта Mastercard Virtual, издадена към сметка в евро:
При трансакции с картата, извършени във валута, различна от евро, сумата на трансакцията се превалутира в евро, съгласно обявения обменен курс на международната картова организация Mastercard Europe за съответния ден .

Предплатена карта Mastercard Virtual, издадена към сметка в лева:

При трансакции с картата, извършени в евро, сумата на трансакцията се превалутира в лева по обменния курс  на банката за деня за изпълнение на съответното платежно нареждане.

При трансакции с картата, извършени в чужда валута, различна от евро, сумата на трансакцията се превалутира в евро, съгласно обявения обменен курс на международната картова организация Mastercard Europe за съответния ден и след това се превалутира в лева по обменния курс на банката за деня на изпълнение на съответното платежно нареждане.