Потребителски кредит с отлични условия за Черен петък

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент
Месечна вноска

Възползвай се от супер предложението ни за ЧЕРЕН ПЕТЪК!
Вземи потребителски кредит с отлични условия1 за сума до 10 000 лв. от 17.11.2023 г. до 10.12.2023 г.! 

Дай зелена светлина на желанията си!
Не пропускай неустоимата ни оферта за финансиране, с която да превърнеш плановете си в реалност! 

Предимства:

 • Атрактивни условия1

  5.85% - годишен лихвен процент при превод на работна заплата по сметка в банката и използване на пакетна програма за комплексно банково обслужване2
  7.85% - годишен лихвен процент без задължителен превод на работна заплата по сметка в банката и без използване на пакетна програма2

 • Фиксирана лихва за първите 6 месеца от срока на договора за кредит1
 • Размер на кредита: от 500 лева до 10 000 лева
 • Максимален срок за изплащане – до 72 месеца
 • Преференциална такса за обработка на документи при кандидатстване
 • Бърз отговор до 2 часа3

И още:

 • Заявяваш лесно, бързо и удобно с няколко клика
 • Възможност да вземеш потребителски кредит изцяло онлайн тук - за настоящи клиенти4 на банката и тук -  за нови клиенти5 на Пощенска банка
 • Безплатна регистрация за интернет банкиране e-Postbank и мобилно банкиране m-Postbank за лесно управление на средствата ти 24/7
 • Покритие на вноските по кредита при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен и др. с програма "Защита на плащанията"6  

 

Заяви онлайн или в удобен за теб офис на Пощенска банка!
 

1Предложението е валидно при подаване на искане за нов потребителски кредит, в лева, от Пощенска банка, от нови или съществуващи клиенти на банката онлайн или в офис на банката, в периода от 17.11.2023 г. до 10.12.2023 г., с максимален размер 10 000 лв. и максимален срок 72 месеца, и в случай че лицето отговаря на изискванията на банката. При условията на кампанията, клиентите заплащат преференциална такса за обработка на документи при кандидатстване. Отпускането на кредит подлежи на одобрение от банката. Кредитор е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749 (Пощенска банка). 

Условията не са приложими при рефинансиране на съществуващи кредитни задължения към банката. 

За първите шест месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент. След шестия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити виж тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряш на изискванията на банката. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получиш твоята индивидуална оферта, посети удобен за теб офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

Предназначението на калкулатора е да ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита. 

При кредит с размер 5 000 лв., срок 72 месеца, с 5.85% фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 5.85% променлива годишна лихва за останалия период от срока на договора за кредит, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване „Моето семейство“, с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за обработка на документи при кандидатстване 100 лв., ГПР е 9.97% месечната вноска е 89.64 лв., обща дължима сума 7 122.26 лв.

При кредит с размер 5 000 лв., срок 72 месеца, с 7.85% фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 7.85% променлива годишна лихва за останалия период от срока на Договора за кредит, с разплащателна сметка с месечна такса 3.50 лв., ползване на застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за обработка на документи при кандидатстване 100 лв., ГПР е 10.29%, месечната вноска е 94.84 лв., обща дължима сума 7 180.78 лв.     

2Превод на работна залата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно обслужване: "Моето Банкиране""Priority by Postbank""Моето семейство" или "Супер сметк@".

3В рамките на два работни часа, считано от датата и часа на въвеждане на искането за кредит, Банката разглежда и уведомява кредитоискателя, че има изготвено становище, с което го одобрява или отхвърля, или че е необходимо предоставянето на допълнителни документи. В този случай Банката не се ангажира с предоставяне на окончателно становище в посочения срок. Уведомяване за изготвено становище се извършва с изпращане на текстово съобщение (СМС) или друго електронно съобщение на посочения от кредитоискателя мобилен телефон или при явяване във финансовия център на банката, в който е подал искането. Работните часове се определят като часове в рамките на официално обявеното работно време между 08:30 - 17:00 часа.


4Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева и в случай че клиентът отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълна информация за приложимите условия може да намерите на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката.

5Банката предлага възможност за дистанционна идентификация и подписване от разстояние на документи, посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП) за нови клиенти на банката - дееспособни физически лица, които до момента на дистанционната им регистрация като клиенти не ползват продукти и услуги на банката. Услугата за дистанционно подписване на документи за нови клиенти се предлага за следните продукти и услуги, предлагани от или чрез банката – потребителски кредити до 10 000 лв. и срок до 72 месеца, кредитни карти, застраховка “Защита на плащанията“ по потребителски кредити, респективно по кредитни карти, дигитална програма, включваща разплащателна сметка в лева или евро, дебитна карта Mastercard, интернет банкиране e-Postbank и мобилно банкиране m-Postbank, както и застраховка “Карт протект“ към дебитна карта. Научи повече тук.

 

6Застрахователна програма "Защита на плащанията“ е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Банката извършва застрахователно посредничество за сключване на застраховките в качеството на застрахователен агент на застрахователите: “Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ, с ЕИК 175190059 и “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, с ЕИК 175190073. Застраховките се предлагат само за клиенти на Пощенска банка при съответните Общи условия на застрахователите. Страницата няма за цел да представи застрахователните продукти, а само начина на сключване на застраховките/застрахователните договори, като предоставя и възможност на клиентите на Пощенска банка да заявят желания застрахователен продукт. Обща информация за предлаганите от Банката застрахователни продукти може да намериш тук.


 • Такса за обработка на документи при кандидатстване - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа:1

 

Искана сума в лева

Tакса в лева

от 500 до 5 000 50
от 5 001 до 10 000 100
  
 • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв. (при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето Банкиране""Priority by Postbank""Моето семейство" или "Супер сметк@", вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката) 

____________________________________________________________________

1Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата в срок до два месеца след подаването на искането за кредит.

При ползване на потребителски кредит с превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване, са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на банката.