Потребителски кредит с промоционални условия

Потребителски кредит с промоционални условия за Черен петък

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент
Месечна вноска

Възползвай се от специалното ни предложение за ЧЕРЕН ПЕТЪК!

Вземи потребителски кредит с лихва 4.40%1 за сума над 15 000 лв. от 04.11.2022 г. до 04.12.2022 г.! 

Направи всички желани покупки и реализирай идеите и проектите си!
Не пропускай офертата ни за финансиране, с което да превърнеш плановете си в реалност! 

Предимства:

  • Промоционални лихвени условия – 4,40%1;
  • Размер на кредита: от 15 000 лева до 80 000 лева;
  • Максимален срок за изплащане – до 48 месеца;
  • Заявяваш лесно, бързо и удобно с няколко клика;
  • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски;
  • Възможност да заявиш и вземеш потребителски кредит изцяло онлайн тук2- предложение за настоящи клиенти на банката;
  • Безплатна регистрация за интернет банкиране e-Postbank и мобилно банкиране m-Postbank за лесно управление на средствата ти 24/7;
  • Покритие на вноските по кредита при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен и др. с програма "Защита на плащанията".3  

 

¹Предложението е валидно при подаване на искане за нов потребителски кредит, в лева, от Пощенска банка, в периода от 04.11.2022 г. до 04.12.2022 г., с минимален размер 15 000 лева и максимален срок до 48 месеца, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно банково обслужване, сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“ и в случай че отговаряте на допълнителните изисквания на банката. Условията не са приложими при рефинансиране на съществуващи кредитни задължения към  банката.

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити виж тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД. 

Предназначението на калкулатора е да ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита. 

Пример: При кредит с размер 15 000 лв., срок 48 месеца, с 4.40% променлива годишна лихва за целия период с превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето Семейство" , с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на еднократен пакет "К" по застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за оценка на кредитоспособността в размер на 300 лв., ГПР е 6.68%, месечната вноска е 361.04 лв., обща дължима сума 18 009.76 лв.

 

2Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева. В следните случаи подписването на договора за кредит може да се извърши само в офис на банката: (i) при заявени допълнителни услуги и/или продукти от клиента, (ii) при необходимост от съкредитоискател и/или поръчител по кредита; (iii) при констатирано несъответствие в данните за клиента; (iv) в други случаи, които попадат извън обхвата на услугата, (v) при размер на отпускания потребителски кредит над посочените размери. Пълната информация за услугата за сключване на договор онлайн, виж тук.

 

3Застрахователна програма "Защита на плащанията“ е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Банката извършва застрахователно посредничество за сключване на застраховките в качеството на застрахователен агент на застрахователите: “Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ, с ЕИК 175190059 и “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, с ЕИК 175190073. Застраховките се предлагат само за клиенти на Пощенска банка при съответните Общи условия на застрахователите. Страницата няма за цел да представи застрахователните продукти, а само начина на сключване на застраховките/застрахователните договори, като предоставя и възможност на клиентите на Пощенска банка да заявят желания застрахователен продукт. Обща информация за предлаганите от Банката застрахователни продукти може да намериш тук.


  • Такса за оценка на кредитоспособността - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа*:

 

Искана сума в лева

Tакса в лева

от 15 001 до 20 000 300
от 20 001 до 40 000 400
от 40 001 до 60 000 600
от 60 001 до 80 000 800
над 80 000 по договаряне
  
  • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв. (при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето Семейство“ ,"Моето Предимство“ или "Моят Престиж“ , вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката) 

____________________________________________________________________

*Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата в срок до първа падежна дата на погасителна вноска по кредита. 

При ползване на потребителски кредит с превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване , са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на банката.