"И Ар Би Лизинг" ЕАД

София Бизнес Център
сграда С, етаж 5, офиси 9 и 10
ул. "Околовръстен път" N260
район "Витоша"
гр. София, п.к. 1766

тел.: 0700 141 41* и +359 2 93 75 810
факс: + 359 2 97 42 756 и +359 2 97 42 755
E-mail: officeerbleasing.bg

* на цената на един градски разговор за абонати на БТК

"И Ар Би Лизинг" - клон Пловдив
ул. "Антим I", №2
гр. Пловдив
тел.: + 359 32 68 64 59

"И Ар Би Лизинг" - клон Варна
бул. "Дръзки" №1-5, ет.2
гр. Варна
тел.: +359 52 68 85 18 

"И Ар Би Лизинг" - клон Русе
ул. "Александровска" 1-3, ет.3
гр. Русе
тел.: +359 82 81 29 61

"И Ар Би Лизинг" - клон Бургас
ул. "Константин Фотинов" №8
гр. Бургас
тел.: +359 56 87 69 57