Централно управление
София 1766, ул. "Околовръстен път" 260
Офис парк Пощенска банка
Телефон: (02) 8166 000
Факс: (02) 988 81 10
SWIFT код: BPBIBGSF

Управление "Индивидуално банкиране и алтернативни канали"
Телефон: 0700 18 555
Кратък номер: *7224
Електронна поща за потребителско кредитиране: Klientipostbank.bg
Електронна поща за жилищно кредитиране: MoiDompostbank.bg 

Управление "Капиталови пазари"
Телефон: (02) 8166 485
Факс: (02) 988 81 04
Електронна поща: Capital_Marketspostbank.bg

Управление "Корпоративно банкиране" 
Големи корпоративни клиенти

Факс: 02/ 98 88 136
Електронна поща: corpbankingpostbank.bg

Корпоративно транзакционно банкиране
Телефон: 02/ 81 66 422
Факс: 02/ 98 88 136
E-mail: ctb_deptpostbank.bg

Отдел "Маркетинг"
Електронна поща: Marketing&Advertisingpostbank.bg

Отдел "Корпоративни комуникации" 
Електронна поща: PRpostbank.bg

Управление "Човешки ресурси" 
Електронна поща: recruitmentpostbank.bg (Отдел "Подбор на персонал") 

Отдел "Околна среда и устойчиво развитие"
Телефон: 02/8166 219