Уведомление до клиентите

Уважаеми клиенти,

Считано от 27 март 2018 г. Пощенска банка актуализира стойността на референтния лихвен процент ПРАЙМ за потребителски кредити (необезпечени кредити), както следва:

• Референтният лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити в лева се намалява от 1.80% на 1.15%;

• Референтният лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити в евро се намалява от 1.90% на 1.20%.

Промяната се извършва съгласно Методологията за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) по потребителски и жилищно-ипотечни кредити на "Юробанк България" АД, публикуванa на www.postbank.bg, и е приложима за потребителски и жилищно-ипотечни кредити, чиято лихва се определя на база на референтния лихвен процент ПРАЙМ, съгласно условията на договора за кредит.

Новите стойности на ПРАЙМ за потребителски кредити ще се отразят върху годишния променлив лихвен процент за съществуващи кредити, чиято лихва се определя на база на тези индекси, поетапно по падежни дати от 27 март 2018 г.

С уважение,

Екипът на Пощенска банка