Уведомление до клиентите

Пощенска банка променя стойността на референтен лихвен процент ПРАЙМ за жилищно-ипотечни кредити

Считано от 22.07.2017 г. Пощенска банка актуализира стойността на референтния лихвен процент ПРАЙМ за жилищно-ипотечни кредити (обезпечени кредити), както следва:

  • Референтният лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити в лева се намалява от 1,75% на 1.15%
  • Референтният лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити в евро се намалява от 1,85% на 1.20%.

Промяната се извършва съгласно Методологията за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) по потребителски и жилищно-ипотечни кредити на "Юробанк България“ АД, публикуванa на www.postbank.bg, и е приложима за жилищно-ипотечни кредити, чиято лихва се определя на база на референтния лихвен процент ПРАЙМ, съгласно условията на договора за кредит.

Новите стойности на ПРАЙМ за жилищно-ипотечни кредити ще се отразят върху годишния променлив лихвен процент за съществуващи кредити, чиято лихва се определя на база на тези индекси, поетапно по падежни дати от 22 юли 2017 г.

С уважение,

Екипът на Пощенска банка