Уведомление до клиенти

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 27.12.2018 г. Юробанк България понижава стойността на референтния лихвен процент ПРАЙМ БМБ за кредити за малък бизнес, както следва:

Референтният лихвен процент ПРАЙМ БМБ за кредити за малък бизнес в лева се намалява с 55 базисни точки - от 2.40% на 1.85%. ПРАЙМ БМБ в EUR остава без промяна, със стойност 2.05%.

Промяната се извършва съгласно Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ БМБ за кредити малък бизнес на „Юробанк България“ АД, публикуванa на www.postbank.bg, и е приложима за кредити за малък бизнес, чиято лихва се определя на база на референтния лихвен процент ПРАЙМ БМБ, съгласно условията на съответния договор за кредит.

Новите стойности ПРАЙМ БМБ ще се отразят върху годишния променлив лихвен процент за съществуващи кредити, чиято лихва се определя на база на този индекс, поетапно по падежни дати, след 27 декември 2018 г.

С уважение,

Юробанк България АД (Пощенска банка)