Уведомление до клиенти

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 22.03.2017 г. Юробанк България (Пощенска банка) понижава стойността на референтния лихвен процент ПРАЙМ БМБ за кредити за малък бизнес, както следва:

Референтният лихвен процент ПРАЙМ БМБ за кредити малък бизнес в евро се намалява с 60 базисни точки - от 3.25% на 2.65%. ПРАЙМ БМБ в лева остава без промяна на 2.95%.

Промяната се извършва съгласно Методологията за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) по потребителски и жилищно-ипотечни кредити, Методологията за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) за кредитни карти и Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ БМБ за кредити малък бизнес на "Юробанк България“ АД, публикувани на www.postbank.bg, и е приложима за необезпечени потребителски кредити, кредитни карти, жилищно-ипотечни кредити и кредити за малък бизнес, чиято лихва се определя на база на съответния референтния лихвен процент ПРАЙМ, респ. ПРАЙМ КК или ПРАЙМ БМБ, съгласно условията на съответния договор за кредит/кредитна карта.

С уважение,

Юробанк България (Пощенска банка)